Sau intend là gì? Intend (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Sau intend là gì? Intend (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Sau intend là gì? Intend

Sau Intend là đi với to V, Từ này có nghĩa là có ý định làm gì đó. Ý định là trạng thái của tâm trí mà một tác nhân cam kết thực hiện hành động. Kế hoạch đi chơi sở thú vào ngày mai là một ví dụ. Kế hoạch hành động là nội dung của ý định, và cam kết là thái độ đối với nội dung đó. Các trạng thái tinh thần khác có thể có kế hoạch hành động làm nội dung của chúng, giống như một người đánh giá cao kế hoạch, nhưng không giống như ý định vì chúng không liên quan đến cam kết thực sự để hoàn thành kế hoạch. Ý định thành công dẫn đến quá trình hành động dự kiến, trong khi ý định không thành công thì không. Giống như nhiều trạng thái tinh thần khác, ý định là có chủ định: chúng đại diện cho các trạng thái có thể xảy ra.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Intend có nghĩa là Có tính toán sẵn để làm gì đó, có dự định làm, có phương án triển khai, có trù tính rồi

Nội dung về Sau intend là gì? Intend được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Sau intend là gì? Intend ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Sau intend là gì? Intend trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Sau intend là gì? Intend trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Intend trong Khởi nghiệp kinh doanh, diễn ra thường xuyên ở khâu định hướng, yêu cầu người làm Startup phải có những trù tính hàng ngày để tạo ra nhiều giá trị hơn.
  • Trong khâu định hướng kinh doanh, Intend muốn người làm phải có mục đích rõ ràng để những trù tính không đi lệch hoặc xa rời thị trường.