Get back in touch là gì? Get (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Get back in touch là gì? (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Get back in touch là gì?

Get back in touch có nghĩa là liên lạc lại với một người mà lâu rồi bạn chưa liên lạc. Ví dụ về Get back in touch:
I’m definitely going to get in touch with these people.- Tôi chắc chắn sẽ liên hệ với những người này.
How can he get in touch with you? – Làm thế nào để anh ấy có thể liên lạc với bạn?
Many therapists think it’s important for adults to get in touch with their inner child – Nhiều nhà trị liệu cho rằng điều quan trọng là người lớn phải liên lạc với đứa trẻ bên trong của họ.
I’m trying to get in touch with Jane. Do you have her number? – Tôi đang cố gắng liên lạc với Jane. Bạn có số của cô ấy không?
I want to explore and get in touch with my inner self. – Tôi muốn khám phá và tiếp xúc với nội tâm của mình.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Get back in touch là gì? được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Get back in touch là gì? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> In response to là gì? In touch with là gì? (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Đồng nghĩa với law là gì? Lawyer là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Get back in touch là gì? trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Get back in touch là gì? Get back in touch có nghĩa là liên lạc lại với một người mà lâu rồi bạn chưa liên lạc. Ngoài ra còn có thể dịch là “nối lại liên lạc”, hay “nối lại tình xưa” tùy vào ngữ cảnh mà bạn chọn những từ diễn đạt sao cho phù hợp nhất, miễn sao không làm mất đi ý chính của cụm từ này.

>> Đặt câu với rules? Rules là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Get back in touch là gì? trong đời sống, công việc hàng ngày

  • “If the installation is not completed as expected, we have invited Mr Sanderson to get back in touch with us, and we will review the first…
  • >> Đặt câu với từ legal? Legal là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
  • “People want to get back in touch with their culture, or they did events like this at home and want to continue here.
  • … open-face helmets and goggles, kick-start your British classic into reluctant life and get back in touch with your inner Rocker.
  • >> Word form của volunteer? Tính từ của volunteer là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
  • On nuclear energy policy, the times call for Mr. Scholz to get back in touch with his bold side. The Post’s View | About the Editorial Board.
  • … a festival and has to get back in touch with his father when the pandemic prevents him from leaving the country; and Davi Pretto (Rifle,…
  • This can be extremely time consuming and frustrating, especially if we struggle to get back in touch with the caller.
  • For me, going natural was a way to get back in touch with myself. I decided to transition, which is the process of letting my natural hair…