Đồng nghĩa với law là gì? Lawyer là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Đồng nghĩa với law là gì? (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Đồng nghĩa với law là gì?

Một số từ đồng nghĩa phổ biến của law là canon, ordinance, precept, regulation, rule, . Mặc dù tất cả những từ này có nghĩa là “một hành động hoặc thủ tục điều chỉnh nguyên tắc”, luật ngụ ý sự áp đặt của một cơ quan có thẩm quyền có chủ quyền và nghĩa vụ tuân theo của tất cả các đối tượng của cơ quan đó. Trong một số tình huống, các từ canon và law gần như tương đương nhau. Tuy nhiên, canon đề nghị trong phi tôn giáo sử dụng một nguyên tắc hoặc quy tắc hành vi hoặc thủ tục thường được chấp nhận như một hướng dẫn hợp lệ. Mặc dù trong một số trường hợp gần giống với law , ordinance áp dụng cho một mệnh lệnh điều chỉnh một số chi tiết của thủ tục hoặc hành vi được thực thi bởi một cơ quan hữu hạn chẳng hạn như một đô thị.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Đồng nghĩa với law là gì? được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Đồng nghĩa với law là gì? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Đặt câu với rules? Rules là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Đặt câu với từ legal? Legal là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)Mục đích và ý nghĩa của Đồng nghĩa với law là gì? trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Đồng nghĩa với law là gì? Một số từ đồng nghĩa phổ biến của law là canon, ordinance, precept, regulation, rule, . Mặc dù tất cả những từ này có nghĩa là “một hành động hoặc thủ tục điều chỉnh nguyên tắc”, luật ngụ ý sự áp đặt của một cơ quan có thẩm quyền có chủ quyền và nghĩa vụ tuân theo của tất cả các đối tượng của cơ quan đó nhưng nó vẫn có cách sử dụng khác nhau.

>> Word form của volunteer? Tính từ của volunteer là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Đồng nghĩa với law là gì? trong đời sống, công việc hàng ngày

  • Nebraska law enforcement requested Facebook messages of two women being investigated for an alleged illegal abortion.
  • >> Tính từ của value? Word form của value (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
  • In 2009, then-President Hamid Karzai decreed the Elimination of Violence against Women (EVAW) law, making acts of abuse toward women…
  • Shifting to other news, President Biden says he’s signing the Inflation Reduction Act into law this week. Give us some more detail on what’s in…
  • >> Valuable đi với giới từ nào? Invaluable là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
  • Law firms are positioning themselves to compete in a new era of M&A that involves technologies such as blockchain, DeFi and Web3, says Gilbert +…
  • WASHINGTON, Aug 14 (Reuters) – The FBI and U.S Department of Homeland Security (DHS) have warned law enforcement agencies of an increase in…
  • Jurisdictions without this status must communicate only in French, with few exceptions. Bill 96, the new language law that came into effect June…