Đặt câu với từ legal? Legal là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Đặt câu với từ legal? (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Đặt câu với từ legal?

Đặt câu với từ Legal:
She has many legal problems. – Cô ấy gặp nhiều rắc rối về pháp lý.
The referee said it was a legal play. – Trọng tài cho rằng đó là một trận đấu hợp pháp.
Fishing in this lake is legal. – Câu cá trong hồ này là hợp pháp.
She has a lot of legal problems. – Cô ấy có rất nhiều vấn đề pháp lý.
Do you know your legal rights? – Bạn có biết các quyền hợp pháp của bạn?
The amount of alcohol in his blood exceeded the legal limit. – Lượng cồn trong máu của anh ta đã vượt quá giới hạn cho phép.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Đặt câu với từ legal? được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Đặt câu với từ legal? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Word form của volunteer? Tính từ của volunteer là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Tính từ của value? Word form của value (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Đặt câu với từ legal? trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Đặt câu với từ legal? Legal mang nghĩa về Luật pháp, dưới góc độ luật học được hiểu như là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí chung của một quốc gia, khu vực, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế.

>> Valuable đi với giới từ nào? Invaluable là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Đặt câu với từ legal? trong đời sống, công việc hàng ngày

 • And that barely scratches the surface of all the legal headaches that Trump is facing. Here to walk us through the many investigations underway…
 • >> Injured đi với giới từ gì? Injure danh từ là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Joined by reproductive health advocates, Attorney General Jennings announced Wednesday the launch of the Attorney General’s Abortion Legal…
 • But the news from Mar-a-Lago is just the latest in a litany of legal battles entangling the former president. From the civil and criminal…
 • >> Danh từ của harmful là gì? Harmful (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • James D. Jorgensen, senior counsel at Husch Blackwell LLP in Denver, Colorado, has been named the new vice president for legal affairs and…
 • A graphic showing the legal status of abortion in six states that have sought to ban the procedure after the Supreme Court overturned Roe v.
 • National. What legal implications arise after Indiana approves an abortion ban?
 • This report provides the opportunity to understand the Ugandan legal market and sheds light on some of the problems women lawyers face,…
 • Policy and Legal Recommendations in Menorca: Plastic Pollution. As a result of a previous gap analysis, the Plastic Hotspot Assessment, and the stakeholders’…
 • New York (CNN Business) Jeffrey Toobin said Friday that he will depart CNN, where he served most recently as chief legal analyst,…