boh là gì? BOH (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về boh là gì? BOH (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

boh là gì? BOH

BOH (Back of house) có nghĩa là Hậu sảnh, Bộ phận hỗ trợ, hậu thuẫn là một bộ phận kham và làm nhiều công việc nhà hàng – khách sạn không cần phải phô ra cho người khác thấy, còn những bộ phận FOH (Front of house, tiền sảnh) khách hàng có thể dễ dàng thấy.

BOH có nghĩa là Back of House khu vực của nhà hàng mà khách thường không nhìn thấy. Điều đó có nghĩa là nhà bếp, nơi trồng rau, kho chứa đồ khô, phòng chứa rượu và tất cả các khu vực khác không được đối diện với công chúng. Bạn có thể coi nhà hàng như một bộ phim và BOH như mọi thứ đằng sau máy quay. Trái ngược với ý nghĩa của FOH hoặc Front of House, cái sau là mọi thứ ở phía trước máy quay.

Nội dung về boh là gì? BOH được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về boh là gì? BOH ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về boh là gì? BOH trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của boh là gì? BOH trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • BOH sử dụng nhiều cho mục đích Quản lý hoạt động vận hành của Nhà hàng, Khách sạn. Ngày nay nhiều nhà kinh doanh dịch vụ nhà hàng cho phép BOH được coi như là FOH (tiền sảnh).
  • Coi BOH như FOH là một chiêu thức Marketing.