Phương trình đường ngân sách là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Phương trình đường ngân sách là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Phương trình đường ngân sách là gì

Đường ngân sách (Budget line) là đường cho thấy tất cả các kết hợp khác nhau của hai loại hàng hóa mà người tiêu dùng có thể mua, dựa trên thu nhập tiền của anh ta và giá của hai loại hàng hóa.
Phương trình của đường ngân sách được đưa ra bởi:
M = Px .Qx + Py.Qy
Trong đó, M = Thu nhập từ tiền của người tiêu dùng; Px = Giá của Hàng hóa-X; Py = Giá hàng hoá-Y; Qx = Số lượng hàng hoá-X; Qy = Số lượng hàng hoá-Y.”
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Phương trình đường ngân sách được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Phương trình đường ngân sách được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Licensing là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Ý nghĩa mục đích của Phương trình đường ngân sách là thể hiện một trong hai bộ phận cấu thành lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng. Khi hiểu rõ đường ngân sách và những ảnh hưởng của các biện pháp can thiệp thì chính phủ sẽ có điều chỉnh dưới dạng thuế hoặc trợ cấp đối với vị trí và độ dốc của đường ngân sách có ý nghĩa quyết định trong quá trình phân tích hành vi của người tiêu dùng.

>> Business model là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví vụ về Phương trình đường ngân sách trong đời sống, công việc hàng ngày

 • Đường ngân sách trong tiếng Anh gọi là: Budget line. Trước khi đi vào khái niệm ta giả sử như sau: Giả sử người tiêu dùng có một mức thu nhập I…
 • >> Economic order quantity là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Đường ngân sách (budget line) là đồ thị trong hệ trục tọa độ ghi các kết hợp khác nhau của hai hàng hóa (x1 và x2) mà người tiêu dùng muốn…
 • Ông Năm Minh cho hay, có tuyến đường ngân sách đầu tư từ 70-100% nên rất thuận lợi. Nhờ vậy, tới năm 2015, khi xã Phú Hội đạt chuẩn nông…
 • >> Intellectual property là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Nếu các giỏ hàng hóa nằm phía trên (hay nằm phía dưới) ngoài đường ngân sách thì không thể xảy ra do nó nằm ngoài khả năng chi trả (hoặc…
 • Trên thực tế, năm 2012, khi xây dựng đề án Quỹ bảo trì đường bộ, Bộ GTVT đã xóa bỏ các trạm thu phí trên các tuyến đường ngân sách đầu tư,…
 • Đường ngân sách (Budget line) trong kinh tế vi mô là gì? 16-09-2019 Doanh thu biên (Marginal revenue) là gì? price_ceiling. Hình…
 • However, residents largely homed in on the $75-milllion budget line item first discovered by Jasmine Polley, a parent who ran for school…
 • The error was discovered in the Data & Accountability budget line item when it was supposed to be on the ESPLOST 3 funds line.
 • … an increase of Rwf217.8 billion equivalent to 5% compared to the earlier Rwf4.4 trillion approved in the 2021-22 revised budget line.
 • Basically, the council has the authority to take from one budget line and add to another, but not to give further instruction on spending…
 • “We’ve already begun going through the budget line by line to see where we can improve the quality of spending, we can take money that might…
 • Jim Chalmers and Katy Gallagher have said they will go through the budget line by line to look for waste and rorts. (ABC News: Ian Cutmore).