performant là gì? correlative (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về performant là gì? correlative (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

performant là gì? correlative

performant có nghĩa là Hiệu suất hiệu quả cao mang hàm ý một cái gì đó hoạt động hoặc đủ tốt để được coi là hoạt động. Trong bối cảnh kỹ thuật, thuật ngữ này được cho là bắt nguồn từ việc các lập trình viên tìm kiếm một từ ngắn gọn để diễn đạt rằng một hệ thống hoặc chương trình có thể hoạt động, nhưng có thể không tối ưu. Hiệu suất có thể đến từ sự kết hợp giữa hiệu suất và tính nhất quán – giống như công việc và đáp ứng các tiêu chuẩn hiện có. Bên cạnh việc là tiếng lóng của lập trình viên, Performant đã trở thành một từ thông dụng trong kinh doanh. Về cơ bản, biểu diễn là một cách lạ lùng hơn để thể hiện những gì có thể chấp nhận được đối với một chương trình hoặc hệ thống. Tùy thuộc vào tình huống, điều đó có thể có nghĩa là đủ để đóng gói và bán, hoặc chỉ đủ để chuyển sang cấp thử nghiệm tiếp theo.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

correlative có nghĩa sự tương quan hay có mối quan hệ với nhau khi đánh giá các vấn đề

Nội dung về performant là gì? correlative được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về performant là gì? correlative ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về performant là gì? correlative trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của performant là gì? correlative trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • correlative trong Kinh doanh tài chính có thể được sử dụng để đánh giá sự ảnh hưởng của vấn đề này lên yếu tố khác.
  • Nếu các yếu tố có sự ảnh hưởng hay tương quan với nhau, doanh nghiệp sẽ tác động lên một trong các yếu tố đó nhằm đạt mục đích.