obj là file gì? definite (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về obj là file gì? definite (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

obj là file gì? definite

Các tệp file OBJ (.obj) là file chứa thông tin về hình dạng của vật thể 3D. Các tệp này được sử dụng để trao đổi thông tin, CAD và in 3D. Các tệp OBJ có thể hỗ trợ màu sắc không giới hạn và một tệp có thể xác định nhiều đối tượng. Phiên bản hiện tại là 3.0. Các đối tượng trong tệp OBJ được xác định bởi các mặt đa giác (bản thân chúng được xác định bởi các đỉnh hoặc điểm) và các đường chuẩn, đường cong, bản đồ kết cấu và bề mặt. OBJ là một tệp vectơ làm cho các đối tượng được xác định có thể mở rộng. Định dạng được tạo ra bởi Wavefront Technologies vào những năm 1980 cho phần mềm hoạt hình Advanced Visualizer (Autodesk Maya đã thay thế Advanced Visualizer). Phần mở rộng tệp OBJ bắt nguồn từ tên Wavefront OBJect (tên đầy đủ hiếm khi được sử dụng). Các công ty khác đã áp dụng định dạng OBJ trong các ứng dụng của họ.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

definite có nghĩa là sự khẳng định về một điều hay thông tin đã rõ ràng như thế

Nội dung về obj là file gì? definite được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về obj là file gì? definite ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về obj là file gì? definite trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của obj là file gì? definite trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • definite trong Kinh doanh đặc biệt khâu khách hàng cần làm rõ ràng thông tin liên quan chính sách bán.
  • Sự không rõ ràng hay không cụ thể definite có thể khiến khách hàng hiểu lầm, làm ảnh hưởng quyền lợi khách, các khiếu nại sẽ xảy ra