Lãi trên biến phí là gì? integration (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Lãi trên biến phí là gì? integration (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Lãi trên biến phí là gì? integration

Lãi trên biên phí tiếng Anh là variable cost profit, có nghĩa là Khoản khác nhau của doanh thu với chi phí khả biến (trong đó chi phí khả biến là tỷ lệ của chi phí bất biến hoặc biến đổi rất nhỏ khi quy mô kinh doanh tăng lên) . Chi phí biến đổi là chi phí thay đổi theo số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất bởi một doanh nghiệp. Nói cách khác, chúng là chi phí thay đổi dựa trên số lượng hoạt động. Chi phí tăng khi hoạt động tăng và giảm khi hoạt động giảm. Chi phí phát sinh của một doanh nghiệp bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi. Như đã đề cập ở trên, chi phí biến đổi không thay đổi theo mức sản xuất. Mặt khác, chi phí cố định là chi phí không đổi bất kể mức độ sản xuất (ví dụ tiền thuê văn phòng). Biết được chi phí nào là thay đổi và chi phí nào là cố định là rất quan trọng đối với các quyết định kinh doanh
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

integration có nghĩa là Sự kết hợp, sự tích hợp (các nhân tố trong cùng một phương án để có được sức mạnh tổng thể lớn hơn)

Nội dung về Lãi trên biến phí là gì? integration được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Lãi trên biến phí là gì? integration ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Lãi trên biến phí là gì? integration trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Lãi trên biến phí là gì? integration trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Trong Kinh doanh, lãi trên biến phí giúp doanh nghiệp đánh giá được sự tác động của biến phí tới doanh thu và lợi nhuận
  • Có thể nhận biết được biến phí nào đang gây ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận, từ đó điều chỉnh được không