Found at là gì? Found (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Found at là gì? Found (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Found at là gì? Found

Found at có nghĩa là Tìm thấy ai đó, điều gì đó tại một vị trí chính xác, cụ thể. Ở đây at là giới từ và nhấn mạnh nơi chốn cụ thể rõ ràng, và không mơ hồ.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

found có thể sử dụng với at. Ví dụ Chúng tôi tìm thấy gấu trên hòn đảo thì:
Nếu dùng với on nó có nhiều khả năng nhấn mạnh rằng gấu được tìm thấy trên các hòn đảo hơn là trên đất liền. Vì vậy, tác giả có thể nói về cách tìm gấu trên “đảo” hay gì đó về đảo
Sử dụng “at” trong trường hợp này là không phù hợp vì đảo đủ lớn để “in” phải được sử dụng, không phải “at”. Nó không giống như ở phòng vé ở New York, giống như ở trong nước.
In có nhiều khả năng nhấn mạnh địa điểm hơn là cách tìm thấy con gấu trên một hòn đảo.

Found có nghĩa là Khai phá, sáng lập, tìm ra lối đi, tìm ra hướng đi, xây dựng, thiết lập, hình thành, khởi xướng

Nội dung về Found at là gì? Found được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Found at là gì? Found ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Found at là gì? Found trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Found at là gì? Found trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Found trong Kinh doanh là nhiệm vụ liên tục được triển khai nhằm khai thác nhiều hơn những giá trị tiềm ẩn.
  • Đồng thời với đó, Found giúp cho doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh nhờ khả năng sáng tạo, độc lập.