Die down là gì? Die (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Die down là gì? Die (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Die down là gì? Die

Die down có ý nghĩa là: Giảm bớt, tắt rồi, ngắt, dần mất, mất bớt hoặc (của một số cây lâu năm) khô héo và chết trên mặt đất, chỉ để lại rễ sống trong mùa đông, mất sức hoặc sức mạnh, đặc biệt là dần dần, trở nên bình tĩnh hoặc yên tĩnh, nếu một cái gì đó chết đi, nó sẽ trở nên ít ồn ào, mạnh mẽ hoặc hoạt động hơn nhiều. Từ này được dùng đê thể hiện trạng thái của sự vật, khi nó từ từ, dần dần tắt đi hoặc yếu đi, ví dụ như âm thanh. Die down là yếu dần đi, bé dần đi.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Die có nghĩa là Mất, chết, qua đời, không còn, lìa xa, lạc mất, mất rồi, mất đi, thôi rồi, qua rồi, hết, tắt

Nội dung về Die down là gì? Die được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Die down là gì? Die ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Die down là gì? Die trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Die down là gì? Die trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Die trong kinh doanh có thể được dùng để nói về vòng đời của sản phẩm sau giai đoạn bão hòa, suy thoái.
  • Sản phẩm đã rơi vào thời kỳ suy thoái rồi Die, doanh nghiệp cần làm mới giá trị của sản phẩm để tái lập vòng đời mới cho chu kỳ sống của chính hàng hóa đó.