Flourishing là gì? element (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Flourishing là gì? element (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Flourishing là gì? element

Flourishing có nghĩa là Sự thịnh vượng, hưng thịnh, thành công, phất lên, vượt lên trên, có được thành tích, có được kết quả tốt là “khi mọi người trải qua những cảm xúc tích cực, hoạt động tinh thần tích cực và hoạt động xã hội tích cực, hầu hết thời gian,” sống “trong phạm vi hoạt động tốt nhất của con người.” Nó là một mô tả và đo lường sức khỏe tinh thần tích cực và hạnh phúc cuộc sống tổng thể, bao gồm nhiều thành phần và khái niệm như phát triển điểm mạnh, hạnh phúc chủ quan, “lòng tốt, sự sáng tạo, tăng trưởng và khả năng phục hồi”. Phát triển đối lập với bệnh tật và bất ổn, được mô tả là sống một cuộc sống cảm thấy trống rỗng và trống rỗng. Đó là một khái niệm cốt lõi của tâm lý học tích cực, được phát triển bởi Corey Keyes và Barbara Fredrickson.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

element có nghĩa là nhân tố, yếu tố, hiện tượng hay nguyên tố ( trong các vấn đề liên quan đến Hóa học), bộ phận, hoặc phân tử ( của một chất)

Nội dung về Flourishing là gì? element được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Flourishing là gì? element ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Flourishing là gì? element trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Flourishing là gì? element trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Flourishing trong Kinh doanh có thể được xem như mục đích ngay cả khi doanh nghiệp vẫn chưa đạt được, và “Mục đích ảo” này có tác dụng tạo ra động lực.
  • Flourishing cần được quản lý chặt chẽ nếu không tạo ra sự huyễn hoặc