Contingency là gì? situation (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Contingency là gì? situation (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Contingency là gì? situation

Contingency có nghĩa là Sự kiện không mong muốn, những điều bất ngờ (ngẫu nhiên) là những sự kiện tiêu cực (hoặc cũng có thể tích cực) có thể xảy ra trong tương lai, chẳng hạn như suy thoái kinh tế, thiên tai, hoạt động lừa đảo, tấn công khủng bố hoặc dịch bệnh. Vào năm 2020, các doanh nghiệp đã phải hứng chịu đại dịch coronavirus, buộc nhiều nhân viên phải làm việc từ xa. Vì vậy, các công ty cần thực hiện chiến lược làm việc từ xa. Tuy nhiên, làm việc từ xa không phải là một lựa chọn cho một số doanh nghiệp, điều này đã dẫn đến việc thực hiện các biện pháp an toàn tăng cường cho nhân viên và khách hàng để ngăn chặn sự lây lan của vi rút. Mặc dù có thể chuẩn bị cho những sự kiện bất ngờ, nhưng bản chất và phạm vi của những sự kiện tiêu cực đó thường không được biết trước. Các công ty và nhà đầu tư lập kế hoạch cho các trường hợp dự phòng khác nhau bằng cách phân tích và thực hiện các biện pháp bảo vệ.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

situation có nghĩa là trường hợp, tình huống hay hoàn cảnh (mà chúng ta đang ở trong trường hợp hay tình huống đó, điều này giúp cho người trong cuộc hiểu rõ tình hình hơn)

Nội dung về Contingency là gì? situation được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Contingency là gì? situation ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Contingency là gì? situation trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Contingency là gì? situation trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • situation trong Kinh doanh , doanh nghiệp phải giả định situation để có kế hoạch xử lý các tình huống xảy ra.
  • situation khi đã được chuẩn bị trước rồi, thì cần phải có giải pháp tương ứng cho tình huống đó