Đồng nghĩa với sustainable là gì? sustainable (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Đồng nghĩa với sustainable là gì? (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Đồng nghĩa với sustainable là gì?

Suitainable có nghĩa là bền vững, từ đồng nghĩa với nó là maintained (duy trì) hoặc continued (tiếp tục)… Tính bền vững là một mục tiêu xã hội hướng tới mục tiêu rộng rãi là con người có thể cùng tồn tại một cách an toàn trên hành tinh Trái đất trong một thời gian dài. Các định nghĩa cụ thể về tính bền vững rất khó thống nhất và do đó khác nhau trong các tài liệu và theo thời gian. Tính bền vững thường được mô tả theo ba chiều (còn gọi là trụ cột): môi trường, kinh tế và xã hội.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Đồng nghĩa với sustainable là gì? được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Đồng nghĩa với sustainable là gì? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Trái nghĩa với renewable là gì? Renewable (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Trái nghĩa full of beans là gì? Beans (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Đồng nghĩa với sustainable là gì? trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Đồng nghĩa với sustainable là gì? Suitainable có nghĩa là bền vững, từ đồng nghĩa với nó là maintained (duy trì) hoặc continued (tiếp tục)… Tính bền vững là một mục tiêu xã hội hướng tới mục tiêu rộng rãi là con người có thể cùng tồn tại một cách an toàn trên hành tinh Trái đất trong một thời gian dài.

>> Trái nghĩa common là gì? Common (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Đồng nghĩa với sustainable là gì? trong đời sống, công việc hàng ngày

 • Aug 15 (Reuters) – Investors deposited $120 million into U.S. sustainable funds last month, a “tepid” amount of inflows that coincided with…
 • >> Trái nghĩa với rare là gì? Rare (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • RV Hall of Fame unveils new sustainable ‘CrossMod’ home. Close. Subtitle Settings. Font. Default, Mono Sans, Mono Serif, Sans, Serif, Comic…
 • “Sorghum allows for a new kind of agriculture, more sustainable, as it preserves resources,”…
 • >> Medium rare là gì? Medium (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • “From the dozens of wineries using sustainable winegrowing techniques to the restaurants prioritizing farm-to-table fare, the region has…
 • Tourism needs to become sustainable: How data science can help. As pandemic-induced travel restrictions are falling, tourism is recovering…
 • RAAF’s Poseidons will now be able to maintained at Base Edinburgh in SA after work to raise the roof of a hangar was complete.
 • … of Accounts to be Maintained to claim Exemption [Read Notification] … Books of account and other documents to be kept and maintained.
 • Transport Canada confirmed the international designation of Regina’s airport (YQR) will be maintained until at least March of 2023,…
 • Governor Laura Kelly Reinforces Continued Work to Make Mental Health Care Affordable and Accessible · Governor Laura Kelly met today with…
 • Three Ways USAID Has Continued to Support the People of Afghanistan. Format: News and Press Release; Source. USAID. Posted: 15 Aug 2022…
 • Continued brutal heat into midweek, where relief is on the way. Close. Subtitle Settings. Font. Default, Mono Sans, Mono Serif, Sans, Serif…