Trái nghĩa common là gì? Common (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Trái nghĩa common là gì? (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Trái nghĩa common là gì?

Common vừa là tính từ vừa là danh từ có nghĩa là chung, công, công cộng, ảnh hưởng đến, thuộc về, cần thiết hoặc được sử dụng bởi tất cả mọi người vì lợi ích chung của một phòng chung, được chia sẻ bởi hai hoặc nhiều cá nhân hoặc bởi các thành viên của một gia đình hoặc một nhóm cùng một tổ tiên chung, nhập chung, kiến ​​thức chung, thường, thông thường, bình thường, phổ biến, phổ thông, tầm thường, thô tục…  Từ trái nghĩa của common là extraordinary, infrequent, rare, seldom, uncommon, unfamiliar, unusual.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Trái nghĩa common là gì? được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Trái nghĩa common là gì? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Trái nghĩa với rare là gì? Rare (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Medium rare là gì? Medium (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Trái nghĩa common là gì? trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Trái nghĩa common là gì? Common vừa là tính từ vừa là danh từ có nghĩa là chung, công, công cộng, thường, thông thường, bình thường, phổ biến, phổ thông, sự chung, của chung, tầm thường, thô tục… Từ trái nghĩa của common là extraordinary, infrequent, rare, seldom, uncommon, unfamiliar, unusual.

>> Từ đồng nghĩa với trở về? Từ đồng nghĩa (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Trái nghĩa common là gì? trong đời sống, công việc hàng ngày

 • However, which common cancers in China have stronger spatial clustering and knowledge gaps regarding the environmental and human behavioral…
 • >> Tìm từ trái nghĩa với từ đi? Từ trái nghĩa (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Pedro Noguera, the dean of the University of Southern California’s Rossier School of Education, and I have a podcast (Common Ground:…
 • Child influencers are more common in America, Ms Letts adds, where some parents create up to six videos per week with their family.
 • >> Từ đồng nghĩa với trang trọng? Từ đồng nghĩa (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Tập 13 phim “Extraordinary Attorney Woo” (Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo) lên sóng tối 10.8 bất ngờ giảm rating real-time (tỉ suất người xem…
 • “Extraordinary Attorney Woo” tells the story of Woo Young Woo, a young lawyer on the autism spectrum who joins a major law firm (played by Park…
 • Tim Scott: There is an ‘infrequent, inconsistent’ application of the rule of law. The senator said a 232-year precedent was broken by the FBI…
 • Long-COVID is relatively infrequent, but still poses a threat. Download PDF Copy. Dr. Liji Thomas, MD By Dr. Liji Thomas,…
 • … has congratulated the former Governor of Rivers State, Peter Odili, who turns 74 years today, describing him as an uncommon leader for…
 • On Tuesday morning, Uncommon James was top of the Sir Rupert Clarke betting as the $4.50 favourite. Melbourne Racing. Uncommon James has leapt…
 • Unusual ‘revived’ pulsars could be the ultimate gravitational wave detector ; is an astrophysicist at SUNY ; Stony Brook and the Flatiron…
 • A woman was injured Sunday night when a black bear swatted at her in what wildlife officials called a highly unusual encounter on…