Trái nghĩa với renewable là gì? Renewable (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Trái nghĩa với renewable là gì? (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Trái nghĩa với renewable là gì?

Renewable có nghĩa là tái tạo. Từ trái nghĩa với nó là exhaustible, finite có nghĩa là cạn kiệt, hữu hạn. sẽ bổ sung để thay thế phần bị cạn kiệt do sử dụng và tiêu thụ, thông qua tái sản xuất tự nhiên hoặc các quá trình lặp lại khác trong một khoảng thời gian hữu hạn trong thang thời gian của con người. Ví dụ khi tốc độ phục hồi của các nguồn tài nguyên không bao giờ vượt quá quy mô thời gian của con người, chúng được gọi là nguồn tài nguyên vĩnh viễn.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Trái nghĩa với renewable là gì? được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Trái nghĩa với renewable là gì? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Trái nghĩa full of beans là gì? Beans (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Trái nghĩa common là gì? Common (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Trái nghĩa với renewable là gì? trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Trái nghĩa với renewable là gì? Renewable có nghĩa là tái tạo. Từ trái nghĩa với nó là exhaustible, finite có nghĩa là cạn kiệt, hữu hạn. sẽ bổ sung để thay thế phần bị cạn kiệt do sử dụng và tiêu thụ, thông qua tái sản xuất tự nhiên hoặc các quá trình lặp lại khác trong một khoảng thời gian hữu hạn trong thang thời gian của con người.

>> Trái nghĩa với rare là gì? Rare (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Trái nghĩa với renewable là gì? trong đời sống, công việc hàng ngày

 • In contrast to fossil fuels, which are an exhaustible resource and release additional CO2e emissions, next generation biofuels are produced…
 • >> Medium rare là gì? Medium (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • … is a precious and exhaustible commodity. The restrictions imposed on farmers lead to serious considerations about the food of tomorrow.
 • In contrast to fossil fuels, which are an exhaustible resource and release additional CO2e emissions, next generation biofuels are produced…
 • >> Từ đồng nghĩa với trở về? Từ đồng nghĩa (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • This amount is four times greater than the record solar installations seen in 2020, the Yale Environment 360 article noted, and land is finite.
 • Could finite supply and high agave prices be about to burst Tequila’s celebrity-driven bubble? Tequila is not unfamiliar with periods of…
 • COLUMBUS, Ohio & LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Finite State, the leader in product security automation across the software supply chain…
 • Unity finds itself with a finite amount of cash as new data provide a ray of hope for investors. Tyler Patchen. News Reporter. It has not been…
 • This recent development is expected to spur investments into the renewable energy sector, including geothermal. The ban on PPA negotiations…
 • A huge increase in renewable energy is needed if Queensland is to realise its green hydrogen potential, with the labour pool required for…
 • renewable energy. bigstock. Notwithstanding the country’s success regarding natural gas investment and development, Mauritania is making a name…