4 Ý tưởng chính phổ thông để trở thành triệu phú của nhà giàu - BYTUONG

4 Ý tưởng chính phổ thông để trở thành triệu phú của nhà giàu

4 Ý tưởng chính phổ thông để trở thành triệu phú của nhà giàu

4 Ý tưởng chính phổ thông để trở thành triệu phú của nhà giàu

Tom Corley với những kinh nghiệm của mình, ông đã đúc kết được 4 ý tưởng chính để giúp trở nên giàu có của các triệu phú, nhà giàu. Ông vừa là một kế toán, tác giả và người lập kế hoạch tài chính.

– Hãy tiết kiệm và đầu tư: Có khoảng 22% số triệu phú trong tổng số người được phỏng vấn của Tom Corley làm giàu theo cách tiết kiệm và đầu tư. Trung bình, những triệu phú này kiếm được khoảng 1 triệu USD đầu tiên vào năm 35-39 tuổi. Họ là những người có xu hướng tiết kiệm nhiều và sử dụng số tiền đó để đầu tư. Đây đa phần là tầng lớp trung lưu.

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm