Các chiến lược để duy trì giữ chân nhân viên? Quản lý nhân sự (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Các chiến lược để duy trì giữ chân nhân viên? Quản lý nhân sự (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Các chiến lược để duy trì giữ chân nhân viên? Quản lý nhân sự

 • Có đường hướng cho nhân viên và công ty
 • Có sự đào tạo giáo dục cho nhân viên
 • Có chính sách cộng thêm giá trị cho nhân viên (làm cho nhân viên cảm thấy họ được thêm lợi ích)
 • Những quyền lợi khác biệt so với thị trường
 • Có trách nhiệm sức khỏe,
 • Kết nối liên tục nhằm thỏa mãn giá trị tinh thần nhân viên
 • Tương tác làm rõ kết quả và các kế hoạch hành động
 • Vấn đề khen thưởng cần rõ ràng,
 • Linh hoạt trong thời gian và việc riêng cá nhân
 • Đổi mới và sáng tạo quy trình làm việc
 • Quản lý nhóm tốt
 • Phải có những điểm nhấn trong tiến trình phát triển công việc, và cần được kỷ niệm, lưu lại để mọi người phấn đấu

1. Trách nhiệm. Hãy cho nhân viên thấy bạn tin tưởng họ bằng cách giao cho họ những trách nhiệm để họ phát triển. Khuyến khích họ đạt được các kỹ năng mới. Cung cấp nhiều cơ hội giáo dục thường xuyên. Thuê từ bên trong bất cứ nơi nào có thể và đưa ra các chương trình khuyến mãi hào phóng vào những thời điểm thích hợp.
2. Sự tôn trọng. Nhân viên muốn biết họ được tôn trọng và đánh giá cao. Như câu nói, mọi người có thể dễ dàng quên những điều bạn đã nói, nhưng họ sẽ luôn nhớ cách bạn đã khiến họ cảm thấy. Nhiều truyền thuyết về nơi làm việc được xây dựng xung quanh những điều khủng khiếp mà các nhà quản lý mệt mỏi và căng thẳng đã nói hoặc đã làm. Nhưng nếu các nhà quản lý ưu tiên thể hiện sự tôn trọng ra bên ngoài đối với nhân viên một cách thường xuyên, điều đó sẽ dẫn đến một nền văn hóa công sở bền vững và lâu dài cũng như những kinh nghiệm và kỷ niệm tích cực mà họ sẽ không bao giờ quên.
3. Chia sẻ doanh thu. Gắn một phần tiền lương của nhân viên vào hiệu quả hoạt động của công ty. Điều này sẽ gắn lợi ích của họ với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty và sẽ là động lực cố hữu để ở lại với công ty khi công ty phát triển. Bằng cách làm cho chi phí trả lương cố định vốn đã biến đổi nhiều hơn trong các điều kiện kinh doanh khác nhau, bạn có thể làm cho công ty của mình trở nên linh hoạt và nhanh nhẹn hơn, đồng thời đối xử tốt với nhân viên của bạn một cách đặc biệt.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Các chiến lược để duy trì giữ chân nhân viên? Quản lý nhân sự được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Các chiến lược để duy trì giữ chân nhân viên? Quản lý nhân sự? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Các chiến lược để duy trì giữ chân nhân viên? Quản lý nhân sự trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Các chiến lược để duy trì giữ chân nhân viên? Quản lý nhân sự trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

 • Chi phí đào tạo nhân viên mới thường lớn hơn chi phí giữ chân nhân viên, vì vậy cần giữ chân nhân viên
 • Quản lý nhân viên cũ có thể dễ dàng hơn so với nhân viên mới, bởi vì văn hóa đã được xây dựng và in sâu trong tâm trí nhân viên.