Những stt câu nói hay về cuộc sống độc thân bằng tiếng Anh - BYTUONG

Những stt câu nói hay về cuộc sống độc thân bằng tiếng Anh

Bạn đang muốn tìm kiếm những câu nói hay về cuộc sống độc thân bằng tiếng Anh? Hãy tham khảo bài viết “Những stt câu nói hay về cuộc sống độc thân bằng tiếng Anh” dưới đây của chúng tôi.

Những stt câu nói hay về cuộc sống độc thân bằng tiếng Anh

1, I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

(Anh yêu không, không phải là vì em là người như thế nào. Mà là bởi vì anh thích cái cảm giác được ở bên cạnh em)

2, No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry.

(Không ai đáng để bạn phải rơi nước mắt. Bởi những người đáng để bạn làm như vậy sẽ không khiến bạn phải khóc)

3, The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

(Điều tồi tệ nhất khi mất đi ai đó là người đó ở ngay bên cạnh bạn mà như xa tận cuối chân trời)

4, Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.

(Đừng bao giờ cau mày, ngay cả khi bạn đang buồn. Bởi vì bạn không bao giờ biết ai đang yêu nụ cười của bạn)

5, To the world you may be one person, but to one person you may be the world.

(Đối với thế giới này mà nói bạn chỉ là một người. Nhưng đối với ai đó mà nói bạn là cả thế giới của họ)

Những stt câu nói hay về cuộc sống độc thân bằng tiếng Anh

6, Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you.

(Đừng lãng phí thời gian của bạn cho những người không muốn dành thời gian cho bạn)

7, Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have.

(Người yêu bạn nếu như không yêu bạn bằng cách mà bạn hy vọng. Không có nghĩa là họ không yêu bạn một cách toàn tâm toàn ý)

>> Stt (câu nói) về Không muốn đi lấy chồng (Câu nói hay về sống độc thân)

8,  Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to.

(Đừng lo lắng, những thứ tốt nhất thường sẽ xuất hiện vào những lúc bạn ít mong đợi nhất.

9, Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful.

(Trước khi gặp được người trong mộng, thượng đế có thể sẽ sắp đặt bạn gặp người khác trước. Để khi chúng ta cuối cùng cũng gặp được người như ý, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng cảm kích)

Những stt câu nói hay về cuộc sống độc thân bằng tiếng Anh

10, Don’t cry because it is over, smile because it happened.

(Đừng khóc vì nó đã qua, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra)

11, Life is apure flame, and we live by an invisible sun within us.

(Cuộc sống là ngọn lửa trong sáng và chúng ta sống bởi một mặt trời vô hình bên trong chúng ta)

12, Make yourself a better person and know who you are before you try and know someone else and expect them to know you.

(Trước khi bạn thử thấu hiểu người khác và hy vọng họ cũng thấu hiểu mình. Hãy biến mình trở thành một người tốt hơn và thấu hiểu bản thân mình trước đã)

13, Atrue friend is some one who reaches for your hand and touches your heart.

(Một người bạn thực sự là người luôn tìm đến bạn và chạm đến trái tim của bạn)

Trả lời

Share via