Thêm dấu phẩy vào đầu dãy số trong Excel? Mẹo dùng Excel (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Thêm dấu phẩy vào đầu dãy số trong Excel? Mẹo dùng Excel (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Thêm dấu phẩy vào đầu dãy số trong Excel? Mẹo dùng Excel

  • Thêm dấu phẩy đầu dãy số với hàm: Cú pháp của hàm =CONCAT/CONCATENATE: =CONCATENATE(“dấu phẩy”, text2,…)
  • Thêm dấu phẩy vào đầu dãy số bằng ký hiệu &: Ví dụ =”,”&A3

Bạn có thể sử dụng công thức để thêm dấu phẩy vào cuối ô trong Excel. Hãy làm như sau.
Bạn cần tạo một cột trợ giúp để sử dụng công thức này.
1. Chọn một ô trống, chẳng hạn như ô B1, liền kề với ô mà bạn muốn thêm dấu phẩy vào cuối, nhập công thức = A1 & “,” và nhấn phím Enter.
2. Chọn ô B1 và ​​kéo chốt điền xuống phạm vi bạn muốn. Bạn sẽ thấy dấu phẩy được thêm vào cuối văn bản trong mỗi ô trong cột trợ giúp.
Ghi chú:
1. Bạn có thể thay đổi các tham chiếu ô trong công thức khi cần.
2. Khi sao chép công thức sang một ô khác, hãy dán nó dưới dạng một giá trị.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Thêm dấu phẩy vào đầu dãy số trong Excel? Mẹo dùng Excel được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Thêm dấu phẩy vào đầu dãy số trong Excel? Mẹo dùng Excel ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Thêm dấu phẩy vào đầu dãy số trong Excel? Mẹo dùng Excel trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Thêm dấu phẩy vào đầu dãy số trong Excel? Mẹo dùng Excel trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Dấu phẩy thường được dùng để tách các cấp bậc đơn vị như hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ trong kế toán
  • Đưa dấu phẩy vào giúp dễ quan sát và dễ nhận dạng, không bị nhầm lẫn số tiền