Thêm chữ vào sau số trong Excel? Mẹo dùng Excel (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Thêm chữ vào sau số trong Excel? Mẹo dùng Excel (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Thêm chữ vào sau số trong Excel? Mẹo dùng Excel

  • Thêm chữ vào sau số như sau: Bôi đen cột mà bạn muốn có đơn vị là chữ > hãy bấm chuột phải rồi Format Cells… > tích Custom > click lên 0 > thêm vào loại đơn vị bạn cần, ví dụ 2 “cái” > Rồi click vào Ok.
  • Thêm chữ vào sau số Ví dụ 2: =VND(số)&” Chữ bạn muốn thêm”
  • Thêm chữ vào sau số trong Excel bằng cách dùng hàm: =CONCATENATE(B8,” “,A8)

Nếu cột được sắp xếp chứa cả số và văn bản (ví dụ: Sản phẩm # 15, Sản phẩm # 100, Sản phẩm # 200), nó có thể không được sắp xếp như mong đợi. Bạn có thể định dạng các ô chứa 15, 100 và 200 để chúng xuất hiện trên trang tính dưới dạng Sản phẩm # 15, Sản phẩm # 100 và Sản phẩm # 200.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Hiển thị số dưới dạng văn bản bằng cách sử dụng định dạng số tùy chỉnh — mà không thay đổi hành vi sắp xếp của số. Bằng cách này, bạn có thể thay đổi cách số được hiển thị mà không thay đổi giá trị.
Kết hợp văn bản và số từ các ô khác nhau vào cùng một ô với một công thức
Khi bạn kết hợp số và văn bản trong ô, các số sẽ trở thành văn bản và không còn hoạt động dưới dạng giá trị số nữa. Điều này có nghĩa là bạn không thể làm bất kỳ phép toán nào trên chúng nữa.
Để kết hợp các số, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc CONCAT, TEXT hoặc TEXTJOIN và toán tử dấu và (&).

Nội dung về Thêm chữ vào sau số trong Excel? Mẹo dùng Excel được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Thêm chữ vào sau số trong Excel? Mẹo dùng Excel ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Thêm chữ vào sau số trong Excel? Mẹo dùng Excel trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Thêm chữ vào sau số trong Excel? Mẹo dùng Excel trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Chẳng hạn bạn muốn đưa đơn vị cho số liệu đó để dễ tính toán, quy đổi thì cần thêm chữ cho số
  • Đưa thêm chữ vào để phù hợp với thực tế sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp