Cách sửa định dạng số điện thoại trong Excel? Mẹo dùng Excel (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Cách sửa định dạng số điện thoại trong Excel? Mẹo dùng Excel (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Cách sửa định dạng số điện thoại trong Excel? Mẹo dùng Excel

  • Cách làm 1: Home rồi sau đó Format => Format Cells => Custom => trong nhóm Type => tìm đến +84 chọn +84
  • Cách làm 2: Home, chọn Format  rồi đến Format Cells => Text => OK

Excel cung cấp một định dạng số đặc biệt cho phép bạn định dạng số dưới dạng số điện thoại. Ví dụ: bạn có thể định dạng một số có 10 chữ số như 5555551234 thành (555) 555-1234.
Chọn ô hoặc dải ô mà bạn muốn định dạng. Làm cách nào để chọn ô hoặc phạm vi?
Trên tab Trang chủ, bấm Trình khởi chạy hộp thoại bên cạnh Số.
Hộp thoại khởi chạy trong nhóm số
Trong hộp Danh mục, bấm Đặc biệt.
Trong danh sách Loại, bấm Số điện thoại.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Cách sửa định dạng số điện thoại trong Excel? Mẹo dùng Excel được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Cách sửa định dạng số điện thoại trong Excel? Mẹo dùng Excel ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Cách sửa định dạng số điện thoại trong Excel? Mẹo dùng Excel trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Cách sửa định dạng số điện thoại trong Excel? Mẹo dùng Excel trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Dễ quan sát được số điện thoại của khách hàng trong danh mục CRM hay tệp quản lý khách hàng.
  • Sử dụng các hàm và công thức trong Excel dễ dàng hơn để quản lý bảng tính Excel