Satisfactorily là gì? guidance (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Satisfactorily là gì? guidance (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Satisfactorily là gì? guidance

Satisfactorily có nghĩa là Một cách thỏa đáng, một cách phù hợp với yêu cầu. Satisfactorily được định nghĩa là một cái gì đó được thực hiện ở mức độ có thể chấp nhận được. Khi bạn thực hiện một cách đầy đủ trong một bài kiểm tra, không làm kém cũng không tốt, đây là một ví dụ về thời điểm bạn thực hiện một cách hài lòng. Định nghĩa về thỏa mãn là chấp nhận được, đủ hoặc đủ. Khi bạn làm OK trong một bài kiểm tra và bạn vượt qua nó nhưng không xuất sắc, đây là một ví dụ về hiệu suất đạt yêu cầu. Khi tình trạng sức khỏe của bạn nói chung là ổn, đây là một ví dụ về thời điểm sức khỏe của bạn đạt yêu cầu.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

guidance có nghĩa là hướng dẫn, hàm ý chia sẻ kiến thức, dạy kiến thức và kỹ năng cho ai đó

Nội dung về Satisfactorily là gì? guidance được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Satisfactorily là gì? guidance ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Satisfactorily là gì? guidance trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Satisfactorily là gì? guidance trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Satisfactorily trong Kinh doanh giúp cho doanh nghiệp giảm bớt chi phí, bởi vì đáp ứng một cách phù hợp thay vì đáp ứng nhiều hơn so với nhu cầu.
  • Satisfactorily hiện tại là xu hướng trong phát triển marketing, và các phần mềm Ai.