Nằm cùng phía là như thế nào (và Góc ngoài cùng phía là gì) - BYTUONG

Nằm cùng phía là như thế nào (và Góc ngoài cùng phía là gì)

Trong hình học, góc là một đối tượng hình học được cấu tạo bởi hai tia có điểm cuối chung. Hai tia này được gọi là cạnh của góc và điểm cuối chung của chúng được gọi là đỉnh của góc. Các góc tổng quát được giả định nằm trên mặt phẳng Euclide, nhưng các góc cũng có thể được xác định trong hình học Euclid. Góc có nhiều ứng dụng trong hình học và lượng giác.

Euclid, cha đẻ của hình học, đã từng định nghĩa một góc là hệ số góc tương đối của hai đường thẳng không song song trong một mặt phẳng. Procruz tin rằng góc có thể là một đặc điểm, một đại lượng có thể định lượng được hoặc một mối quan hệ. Odysmo tin rằng góc là một độ lệch so với một đường thẳng, và Qaboos của Antioch tin rằng góc là không gian giữa hai đường thẳng cắt nhau. Euclid cho rằng góc là một mối quan hệ, nhưng các định nghĩa của ông về góc vuông, góc nhọn và góc tù đều là định lượng.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Theo định nghĩa tĩnh, hình gồm hai tia có điểm cuối gọi là góc. Điểm cuối chung này được gọi là đỉnh của góc, và hai tia được gọi là hai cạnh của góc.

Theo định nghĩa động, hình được tạo thành bởi một tia quay quanh điểm cuối của nó từ vị trí này đến vị trí khác được gọi là một góc. Điểm cuối của tia quay được gọi là đỉnh của góc, tia ở vị trí bắt đầu được gọi là cạnh đầu của góc và tia ở vị trí cuối được gọi là cạnh cuối của góc.

Tâm của thước đo góc thẳng hàng với đỉnh của góc, vạch chia độ 0 của thước đo góc thẳng hàng với một cạnh của góc và thang chia độ ở phía bên kia của góc là độ lớn của góc. Kích thước của góc không liên quan gì đến chiều dài của cạnh; kích thước của góc phụ thuộc vào độ mở của hai cạnh của góc, độ mở càng lớn thì góc càng lớn, ngược lại, độ mở càng nhỏ thì góc càng nhỏ.

Trong định nghĩa động, nó phụ thuộc vào hướng và góc quay. Góc có thể được chia thành 10 loại: góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc thẳng, góc chu vi, góc âm, góc dương, góc vượt trội, góc kém và góc bằng không. Hệ thống đo góc theo độ, phút và giây được gọi là hệ góc. Ngoài ra, còn có hệ thống vị trí dày đặc, hệ thống radian, v.v.

Không có định nghĩa nào ở trên về góc coi là góc có giá trị âm. Tuy nhiên, trong một số ứng dụng, giá trị của góc được thêm vào một dấu hiệu để chỉ ra rằng đó là một hướng quay khác so với đối tượng tham chiếu.

Trong hình học ba chiều, không có định nghĩa tuyệt đối về chiều kim đồng hồ và chiều ngược chiều kim đồng hồ. Vì vậy, khi xác định góc dương và góc âm, phải liệt kê số liệu tham chiếu. Nói chung, một đỉnh đi qua góc và một vectơ vuông góc với mặt phẳng của góc được lấy làm điểm chuẩn.

Góc trong cùng phía: hai góc ở cùng một phía của đường cắt và giữa hai đường cắt, một cặp góc có quan hệ vị trí như vậy là các góc trong cùng một phía, chẳng hạn như: ∠1 và ∠5, ∠ 2 và ∠6.

Góc ngoài cùng phía: Cả hai góc nằm cùng phía trên đường cắt và ở ngoài hai đường cắt, một cặp góc có quan hệ về vị trí là góc ngoài cùng phía. Chẳng hạn như: ∠4 và ∠8, ∠3 và ∠7.

 

Share via