Prospect là gì? abnormally (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Prospect là gì? abnormally (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Prospect là gì? abnormally

Prospect có nghĩa là tìm hiểu, điều tra, triển vọng, khai thác, viễn cảnh, một cái gì đó được mong đợi; một khả năng tiềm ẩn. mong đợi điều gì đó; mong đợi. Kỳ vọng về tài chính, đặc biệt là kỳ vọng về thành công. Khách hàng tiềm năng, khách hàng hoặc người mua. Hành vi nhìn về phía trước; tầm nhìn xa; dự đoán. Định nghĩa về khách hàng tiềm năng là một kết quả mong đợi hoặc một khách hàng có thể có. Một ví dụ về khách hàng tiềm năng là một khách hàng mới mà công ty đang tin tưởng để ký hợp đồng. một cái gì đó được trình bày trước mắt; một cảnh. Hành động đo lường hoặc kiểm tra. Một quan điểm thu được từ bất kỳ điểm nào cho trước; triển vọng. Nơi để tìm kiếm hoặc phát hiện các mỏ khoáng sản.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

abnormally có nghĩa là điều khác biệt, sự khác thường, điều không giống như bình thường ( có thể dùng để nhấn mạnh đến tố chất của một người hoặc là điểm nhấn của một kế hoạch)

Nội dung về Prospect là gì? abnormally được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Prospect là gì? abnormally ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Prospect là gì? abnormally trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Prospect là gì? abnormally trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • abnormally trong Kinh doanh có thể là mục tiêu mà doanh nhân hướng tới và muốn đạt được.
  • Sự khác thường abnormally giúp cho người lãnh đạo đi theo một hướng tư duy mới, tránh sự đụng độ trực tiếp làm tổn hại chi phí.