Strive là gì? chiefly (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Strive là gì? chiefly (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Strive là gì? chiefly

Strive có nghĩa là Ráng sức, cố gắng, nỗ lực, Đấu tranh khó khăn; phấn đấu: anh ta cố gắng để làm cho bản thân được hiểu. Làm việc chăm chỉ cho bất kỳ mục tiêu nào: chiến đấu để thành công. Để chiến đấu đối lập, chiến đấu, hoặc bất kỳ xung đột nào; để cạnh tranh. Fighting hard, as chống lại hoặc chống lại: chiến đấu chống lại số phận. làm việc chăm chỉ cho một cái gì đó. Nỗ lực theo đuổi / theo đuổi điều gì đó. Cố gắng làm điều gì đó.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

chiefly có nghĩa là Trên hết thì, người đứng nhất, điều quan trọng là (khi muốn đề cập tới một người hay một vấn đề mà mọi người đang tư duy, và người đó/vấn đề đó quan có ý nghĩa lớn)

Nội dung về Strive là gì? chiefly được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Strive là gì? chiefly ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Strive là gì? chiefly trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Strive là gì? chiefly trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • chiefly trong Kinh doanh được đề cập đến như một sự khẳng định vấn đề nào là điều phải chú trọng
  • chiefly nên xác định nhiều người/hoặc là vấn đề để tránh bị phụ thuộc vào một giá trị duy nhất