Lay off là gì? Lay off (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Lay off là gì? Lay off (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Lay off là gì? Lay off

Lay off là sa thải, cắt giảm nhân sự. Sa thải hoặc sa thải là việc đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt vĩnh viễn công việc của một nhân viên hoặc thông thường hơn là một nhóm nhân viên (sa thải nhóm) vì các lý do kinh doanh như quản lý nhân sự hoặc cắt giảm quy mô tổ chức (giảm quy mô). Ban đầu, sa thải được đề cập cụ thể đến việc gián đoạn công việc hoặc việc làm tạm thời, nhưng trong tiếng Anh Anh-Mỹ, điều này đã phát triển thành việc loại bỏ vĩnh viễn một vị trí, yêu cầu thêm từ “tạm thời” để minh họa ý nghĩa ban đầu của từ này. Đừng nhầm lẫn sa thải với sa thải sai trái.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Lay off là gì? Lay off được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Lay off là gì? Lay off ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Lay off là gì? Lay off trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Lay off là gì? Lay off trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Lay off giúp cho doanh ngiệp tăng lợi nhuận
  • Mục tiêu của Lay off có thể là: Nâng cao hiệu quả làm việc doanh nghiệp, tăng doanh thu, giảm chi phí.