Kỳ kế toán là gì – Một niên độ kế toán là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Kỳ kế toán là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Kỳ kế toán là gì

Kỳ kế toán là khoảng thời gian được thiết lập trong đó các chức năng kế toán được thực hiện, tổng hợp và phân tích bao gồm cả năm dương lịch hoặc năm tài chính. Kỳ kế toán rất hữu ích trong việc đầu tư vì các cổ đông tiềm năng phân tích hoạt động của công ty thông qua các báo cáo tài chính dựa trên một kỳ kế toán cố định. Kỳ kế toán là khoảng thời gian bao gồm các chức năng kế toán nhất định, có thể là lịch hoặc năm tài chính, nhưng cũng có thể là tuần, tháng hoặc quý… Các kỳ kế toán được tạo ra cho mục đích báo cáo và phân tích, và phương pháp kế toán dồn tích cho phép báo cáo nhất quán. Nguyên tắc phù hợp quy định rằng chi phí phải được báo cáo trong kỳ kế toán phát sinh chi phí đó và tất cả doanh thu thu được từ khoản chi phí đó phải được báo cáo trong cùng kỳ kế toán.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Kỳ kế toán được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Kỳ kế toán được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Đơn vị kế toán là gì – Đối tượng chứng của kế toán là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Kỳ kế toán trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Kỳ kế toán là quy định về một chu kỳ của hoạt động kế toán. Các quốc gia có thể có quy định khác nhau về kỳ kế toán. Còn theo Luật Việt Nam thường bao gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng. Tuy nhiên, do đặc thù công tác và chế độ quy định chung, các công ty có thể quy định thêm về kỳ kế toán của mình.

>> Lý hoá sinh là khối gì – Toán Hóa Anh là khối gì – Toán Lý Anh là khối gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Kỳ kế toán trong đời sống, công việc hàng ngày