IRC và ERC là gì – Erc là viết tắt của gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về IRC và ERC là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

IRC và ERC là gì

IRC và ERC: Các giấy tờ / tài liệu bắt buộc để có được Giấy chứng nhận đăng ký nhập khẩu (IRC).
Giấy chứng nhận đăng ký nhập khẩu Import Registration Certificate ( IRC ) và Giấy chứng nhận đăng ký xuất khẩu Export Registration Certificate ( ERC ) được cấp bởi văn phòng trưởng phòng xuất nhập khẩu (CCI & E) của chính phủ. Các Nhà Nhập khẩu và Xuất khẩu Dự định phải nộp đơn đăng ký cho CCI & E để đăng ký cùng với các giấy tờ / tài liệu được yêu cầu.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về IRC và ERC được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về IRC và ERC được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tiếng Anh là gì – Địa chỉ đăng ký kinh doanh tiếng Anh là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của IRC và ERC trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của IRC và ERC là các giấy phép được Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cho các công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật đầu tư 2020 tại Việt Nam và công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

>> Giấy chứng nhận đầu tư tiếng Anh là gì – Giấy phép đăng ký kinh doanh tiếng Anh là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về IRC và ERC trong đời sống, công việc hàng ngày

 • Thêm nữa, nội dung văn bản đề nghị cấp IRC và ERC phải thống nhất với nhau hay trong đơn cấp ERC phải có thông tin mã số IRC, ngày cấp, nơi cấp.
 • >> Thiết lập Tiếng Anh là gì – Ngày thành lập tiếng anh là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • … has instructed commercial banks not to open a letter of credit (LC) without a lawfully renewed import registration certificate (IRC).
 • … at least VND 1 trillion (US$43 million) within three years from the issuance date of the investment registration certificate (IRC),.
 • >> Số bình quân cộng là gì – Công thức tính số bình quân (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Investors should also keep in mind the factory setup process such as acquiring an investment registration certificate (IRC), the enterprise…
 • If a business wishes to engage in import and export activities as well … Obtain IRC;; Acquire enterprise registration certificate (ERC);…
 • To register an e-commerce business, an investor needs an investment registration certificate (IRC), followed by an enterprise registration…
 • … the Investment Registration Certificate which is usually similar to the … recorded on the IRC before transferring money into Vietnam.
 • … taxation and trade of import and export consignments without any … the amount mentioned in the Import Registration Certificate (IRC)…
 • An enterprise or company that is established by a foreign investor required to obtain an investment registration certificate (IRC);…
 • Office of the Chief Controller of Imports & Exports provides ERC and IRC certificates. Anyone having Import Registration Certificate (IRC) and…
 • … becoming difficult to get export registration certificate (ERC) as an exporter, import registration certificate (IRC) as an importer and…