BRC là gì và là viết tắt của từ gì – Haccp là viết tắt của từ gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về BRC là gì và là viết tắt của từ gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

BRC là gì và là viết tắt của từ gì

BRC là viết tắt của British Retailer Consortium, là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh thiết lập vào năm 1998 nhằm kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này được hơn 8.000 doanh nghiệp thực phẩm tại hơn 80 quốc gia thực hiện. Đã có hơn 8000 doanh nghiệp thực phẩm của nhiều quốc gia chấp nhận tiêu chuẩn BRC này, và còn số này vẫn còn đang tăng lên. Tiêu chuẩn này được hầu hết các nhà bán lẻ thực phẩm chấp nhận cũng như các tiêu chuẩn thực phẩm tương đương khác như tiêu chuẩn IFS, tiêu chuẩn SQF hay chứng nhận HACCP.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về BRC được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về BRC được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> IRC và ERC là gì – Erc là viết tắt của gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của BRC trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của BRC là viết tắt của British Retailer Consortium, là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh thiết lập vào năm 1998 nhằm kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này được hơn 8.000 doanh nghiệp thực phẩm tại hơn 80 quốc gia thực hiện.

>> Giấy phép con tiếng Anh là gì – Irc là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về BRC trong đời sống, công việc hàng ngày

 • … như HACCP(Hazard Analysis Critical Control Points), BRC (British Retailer Consortium), Halai (Sản phẩm cho phép người Hồi giáo sử dụng)…
 • >> Học sinh cấp 3 tiếng Nhật là gì – Học sinh tiếng Nhật là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • … chất lượng quốc tế như ISO 22000, HACCP; hay chứng nhận toàn cầu của các tổ chức, hiệp hội uy tín như BRC (British Retailer Consortium).
 • … Brc (British Retailer Consortium), biologico, e da una catena di fornitura responsabile; il supporto alla comunità locale.
 • >> Số bình quân nhân là gì và ví dụ – Số bình quân điều hòa là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • … ha ottenuto la riconferma delle prestigiose certificazione BRC (British Retailer Consortium) ed IFS (International Food Standard),…
 • … standards such as IFS (International Food Standard), BRC (British Retailer Consortium) and/or ISO 22000:2005, and have HACCP in place.
 • 7. Certificazione Ifs “International Food Standard”- Fabrizio Bucchi 8. Certificazione Brc “British Retailer Consortium” – Fabrizio Bucchi
 • … e il confezionamento dei legumi, forte delle certificazioni Brc British Retailer Consortium, Ifs International Food Standard e Bio.
 • La recente riconferma delle certificazioni BRC (British Retailer Consortium) ed IFS (International Food Standard) è la testimonianza di una…
 • … e BRC (British Retailer Consortium), durante la fiera internazionale dedicata a gelateria, pasticceria e panificazione artigianali,…
 • Sì, siamo in possesso di diverse certificazioni, comprese la BRC (British Retailer Consortium) e la IFS (International Food Standard).
 • … como el BRC (British Retailer Consortium) e IFS (International Food Standard), además de los avales de las comunidades judía y musulmana…