Hold on là gì? Hold (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Hold on là gì? Hold (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Hold on là gì? Hold

  • Hold on có ý nghĩa là tiếp tục cố gắng giành chiến thắng hoặc thành công
  • Hold on có nghĩa là xoay sở để sống sót hoặc tiếp tục làm điều gì đó hoặc đối phó với điều gì đó trong một tình huống khó khăn hoặc nguy hiểm
  • Hold on có nghĩa là được sử dụng để nói với ai đó dừng lại hoặc đợi
  • Hold on có nghĩa là được sử dụng để nói ai đó nghe hoặc suy nghĩ

Hold có nghĩa là giữ lại, giữ lấy, giữ được, nén xuống, kìm nén, nén lại cảm xúc, nín lại, nín lặng, kìm lại, nắm , cầm, giữ vững, duy trì, giấu, cất giấu
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Hold on là gì? Hold được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Hold on là gì? Hold ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Hold on là gì? Hold trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Hold on là gì? Hold trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Hold thường được nói đến trong kinh doanh dịch vụ Tư vấn tâm lý.
  • Trong nhiều trường hợp tâm lý cần phải được Hold, điều này giúp chúng ta đạt được mục tiêu. Nhưng nó cũng cần được giải tỏa để giảm bớt áp lực nén lại những suy nghĩ đó, đưa suy nghĩ của bản thân trở lại trạng thái bình thường, cân bằng cuộc sống.