Good đi với giỏi từ gì? reiteration (tìm hiểu các thông tin)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Good đi với giỏi từ gì? reiteration (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Good đi với giỏi từ gì? reiteration

Good đi với những giới từ như: at, with, for, in
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Good có nghĩa là giỏi, tốt, hiệu quả, được lắm, hay, hoàn hảo ở một lĩnh vực nào đó. Sự khác biệt giữa “good at” và “good for” là gì
‘Good at‘ = cái gì đó bạn có thể làm tốt v.d. Tôi hát hay nên được vào ca đoàn.
‘Good for‘ = cái gì đó có lợi cho bạn v.d. Đọc sách rất tốt cho bạn vì nó giúp cải thiện chính tả và ngữ pháp, cũng như thúc đẩy khả năng sáng tạo của bạn trong bài viết.
Khi bạn ‘good at’ một việc gì đó, điều đó có nghĩa là bạn xử lý tốt những việc đó: Bạn có thể thả diều giỏi, lái ô tô giỏi, xử lý những ông chủ khó tính, v.v.
Khi bạn ‘good in’ một điều gì đó, điều đó có nghĩa là bạn thể hiện tốt trong các tình huống: Bạn có thể giỏi khi tắc đường, giỏi trong điều kiện bất lợi, giỏi trong các đội lờ đờ, v.v.

reiteration có nghĩa là Thể hiện thêm lần nữa hoặc là nhiều lần nữa, lặp lại, thực hiện lại, làm lại

Nội dung về Good đi với giỏi từ gì? reiteration được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Good đi với giỏi từ gì? reiteration ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Good đi với giỏi từ gì? reiteration trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Good đi với giỏi từ gì? reiteration trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Good là một thước đo thường dùng để đánh giá tính chất hoặc trạng thái kết quả mà một người đạt được.
  • Good giúp cho doanh nghiệp tìm ra được những cá nhân có tố chất và năng lực dáp ứng hiệu quả với công việc.