Giá trị thặng dư tương đối là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Giá trị thặng dư tương đối là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Giá trị thặng dư tương đối là gì

Giá trị thặng dư tương đối tiếng Anh là Relative surplus value được tạo ra thông qua việc giảm giá trị sức lao động (tư bản khả biến) do cải tiến sản xuất hàng hoá (giai cấp tư bản chiếm đoạt một cách có hiệu quả năng suất lao động). Trong kinh tế học Mác, giá trị thặng dư là phần chênh lệch giữa số tiền thu được từ việc bán một sản phẩm và số tiền mà người sở hữu sản phẩm đó phải trả để sản xuất ra nó: tức là số tiền thu được từ việc bán sản phẩm trừ đi chi phí nguyên vật liệu, nhà máy và sức lao động.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Giá trị thặng dư tương đối được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Giá trị thặng dư tương đối được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> NWC là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Giá trị thặng dư tương đối trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư được tạo ra thông qua việc rút ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách nâng cao năng suất lao động trong ngành sản xuất ra tư liệu sinh hoạt để từ đó hạ thấp giá trị sức lao động.

>> EBT là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví vụ về Giá trị thặng dư tương đối trong đời sống, công việc hàng ngày

 • Giá trị thặng dư tương đối (tiếng Anh: Relative surplus value) là giá trị thặng dư thu được do rút ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách…
 • >> Nhu cầu thị trường là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • … giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối, sự chuyển hoá giá trị thặng dư trở thành tư bản (tích luỹ tư bản),…
 • Giá trị thặng dư tương đối (Relative surplus value) là gì? · Giá trị thặng dư tuyệt đối (Absolute surplus value) là gì? · Giá trị của hàng hóa (…
 • >> Operon là gì (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)
 • In effect, the capitalist is able to increase relative surplus value by increasing the ratio of surplus labor time to socially necessary labor…
 • Without it, we do not have the concepts of absolute and relative surplus value, and, without these two notions, the dichotomy between…
 • Relative surplus-value emerges as capitalists do obtain that leverage, by gaining control over tools and organizing them in factories that…
 • However, if the fall in the value of subsistence goods benefits workers, how does the capitalist derive relative surplus value?
 • … money be it cowries, bundles of cloth, iron bars or gold spells a descent into slavery, an undue trust in the relative surplus-value.
 • … money be it cowries, bundles of cloth, iron bars or gold spells a descent into slavery, an undue trust in the relative surplus-value.
 • … and imperialism, “Illegal Alien’s Guide to the Concept of Relative Surplus Value,” by internationally known artist Enrique Chagoya.
 • Changes in production techniques yielding relative surplus value are a much more powerful way of controlling worker performance than is the…