Ma trận GE là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Ma trận GE là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Ma trận GE là gì

Ma trận GE tiếng Anh là GE Matrix được phát triển bởi Mckinsey và nhóm tư vấn Công ty vào những năm 1970. Ma trận GE là công cụ đưa ra chiến lược cho doanh nghiệp bằng cách phân tích danh mục đầu tư các sản phẩm. Lưới chín ô đo lường sức mạnh của đơn vị kinh doanh so với sức hấp dẫn của ngành và đây là điểm khác biệt chính. Trong khi BCG chỉ giới hạn ở sản phẩm, đơn vị kinh doanh có thể là sản phẩm, toàn bộ dòng sản phẩm, dịch vụ hoặc thậm chí là thương hiệu. Bạn có thể vẽ các đơn vị đã chọn này trên lưới và điều này sẽ giúp bạn xác định chiến lược nào sẽ áp dụng.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Ma trận GE được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Ma trận GE được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Giá trị thặng dư tương đối là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Ma trận GE trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Ma trận GE là công cụ đưa ra chiến lược cho doanh nghiệp bằng cách phân tích danh mục đầu tư các sản phẩm với hệ thống lưới 9 ô sẽ giúp đo lường sức mạnh của đơn vị kinh doanh so với sức hấp dẫn của ngành và đây là điểm khác biệt chính của công cụ này.

>> Chiến lược thâm nhập thị trường là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví vụ về Ma trận GE trong đời sống, công việc hàng ngày

 • Ma trận GE trong tiếng Anh gọi là GE Matrix, tên đầy đủ là GE McKinsey Matrix. Ma trận GE do nhóm tư vấn Boston và Mc.Kinsey đề xuất và được mở…
 • >> Pop ups là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Ma trận GE là một công cụ phân tích danh mục đầu tư nhằm đưa ra các chiến lược thích hợp cho các đơn vị kinh doanh chiến lược.
 • Đồng thời khi phân tích chiến lược cấp doanh nghiệp xuống các đơn vị kinh doanh và đối chiếu với ma trận GE, nhận thấy thị phần phân phối…
 • >> Hàm cầu là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Hai phương pháp phân tích thường được áp dụng là ma trận BCG và ma trận GE. (Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing,…
 • 17-09-2019 Ma trận GE (GE Matrix) là gì? Cấu tạo ma trận GE. 17-09-2019 Quyết định quản lí (Managerial decision) là gì?
 • … such as BCG, Ansoff or the GE-McKinsey Matrix, can give one a systematic view of underperformance, outperformance and stability.
 • GE McKinsey Matrix · Growth: Business units which attract investment by the corporation as they are in a position to generate attractive revenue…
 • Some consultants advocate using the GE/McKinsey matrix instead, which measures products according to business unit strength and industry attractiveness…
 • … Growth-Share Matrix; 7S McKinsey Model; GE-McKinsey Matrix; 3Cs (Kenichi Ohmae); PEST(LE) model; SWOT analysis; IDIC (Peppers & Rogers)…