Creative accounting là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Creative accounting là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Creative accounting là gì

Cretive accounting dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Kế toán sáng tạo bao gồm các hoạt động kế toán tuân theo các luật và quy định bắt buộc, nhưng sai lệch so với những gì các chuẩn mực đó dự định đạt được. Kế toán sáng tạo lợi dụng những sơ hở trong các chuẩn mực kế toán để khắc họa sai lệch hình ảnh tốt hơn về công ty. Mặc dù các hoạt động kế toán sáng tạo là hợp pháp, nhưng các kẽ hở mà họ khai thác thường được cải cách để ngăn chặn các hành vi như vậy.

Nội dung về Creative accounting được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Creative accounting được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Break even là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Creative accounting trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Creative accounting – Kế toán sáng tạo là việc vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo các kĩ thuật trong kế toán để điều chỉnh thông tin trên báo cáo tài chính nhằm tác động đến nhận thức của người đọc báo cáo. Mặc dù các hoạt động kế toán sáng tạo là hợp pháp, nhưng các kẽ hở mà họ khai thác thường được cải cách để ngăn chặn các hành vi như vậy.

>> Beta test là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví vụ về Creative accounting trong đời sống, công việc hàng ngày

 • We’re entering an era of, um, creative accounting in startups · Down rounds, recaps, extensions…what’s the truth? · Equity | EP528 Equity |…
 • >> Chiến lược tập trung là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • … the response from institutions was largely reports, letters and “creative accounting,” said German activist Luisa Neubauer,…
 • Creative accounting, institutional inertia and avoidance of statutory obligations are among the charges levelled at the Solicitors…
 • >> Môi trường kinh doanh quốc tế là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • New York-based Grizzly Research said Nio used creative accounting to inflate its net income margins. Nio denied the allegations, saying the…
 • This video is an explainer of how companies manipulate their revenue accounts by using creative accounting techniques.
 • … of uber-complex financial deals, contracts and very creative accounting that hides behind a façade of glitz and artistic pretensions.
 • … with G7 nations appearing to indulge in what amounts to a form of creative accounting with regard to their international commitments.
 • Unrelated to creative accounting, and crypto crash be damned, Binance CEO Brian Shroder told employees yesterday that the company is “in the…
 • Có nhiều cách định nghĩa và quan điểm khác nhau về kế toán sáng tạo (Creative Accounting). Theo Từ điển Kinh doanh Collins (2007), kế toán sáng…
 • Đây chính là một trong những ví dụ điển hình về việc nhà quản trị doanh nghiệp (DN) lạm dụng kế toán sáng tạo (KTST) vào hoạt động bất hợp pháp,…
 • … cơ bản sau: Lợi nhuận kế toán có thể bị bóp méo thông qua việc sử dụng các kỹ thuật kế toán sáng tạo và các cách thức phân bổ chi phí,…
 • Một số vấn đề về kế toán sáng tạo trong doanh nghiệp · Áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong việc trình bày báo cáo tài chính công…