Keep up with là gì? Keep (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Keep up with là gì? Keep (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Keep up with là gì? Keep

Keep up with someone: theo kịp ai đó, Giữ liên lạc với ai đó
Keep up with something: theo kịp một cái gì đó
Tìm hiểu về hoặc tìm hiểu về tin tức, sự kiện hiện tại và hơn thế nữa.
Tiếp tục thanh toán hoặc làm điều gì đó một cách thường xuyên
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Keep có nghĩa là Giữ được, giữ lại, giữ vững, làm cho không thay đổi, đúng, đúng đắn, làm theo, giữ lấy

Nội dung về Keep up with là gì? Keep được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Nội dung về Keep up with là gì? Keep ? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Keep up with là gì? Keep trong đời sống, công việc hàng ngày

Mục đích và ý nghĩa của Keep up with là gì? Keep trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

  • Keep trong kinh doanh là hoạt động cần thiết để giữ chân khách hàng
  • Không giữ được khách hàng vừa khiến doanh nghiệp mất lợi nhuận, vừa mất thêm chi phí để thu hút khách mới.