Financial statement là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Financial statement là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Financial statement là gì

Financial statement dịch ra tiếng Việt nghĩa là Báo cáo tài chính. Nó là các bản ghi chép lại các hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính của một công ty. Báo cáo tài chính thường được kiểm toán bởi các cơ quan chính phủ, kế toán, công ty, v.v. để đảm bảo tính chính xác và cho các mục đích về thuế, tài chính hoặc đầu tư. Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo thu nhập, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Financial statement được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Financial statement được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Otp real là gì (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

Ý nghĩa mục đích của Financial statement là bản báo cáo tài chính để ghi chép lại các hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính của một công ty, được kiểm toán bởi các cơ quan chính phủ, kế toán, công ty, v.v. để đảm bảo tính chính xác và cho các mục đích về thuế, tài chính hoặc đầu tư.

>> Fiscal policy là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví vụ về Financial statement trong đời sống, công việc hàng ngày

 • … said it has received an “unqualified opinion” for its financial statement or the highest audit rating from the Commission on Audit (COA)…
 • >> Ledger là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • The Commission on Audit (COA) cited the Parañaque city government for its fair and transparent financial statement report on Tuesday, June 21.
 • Congressional Award Foundation: Review of the FY 2021 Financial Statement Audit. GAO-22-105835 Published: May 26, 2022. Publicly Released: May 26, 2022.
 • >> Stock market là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • This Financial Statement is part of the Financial Statements included in the Government Legal Department Annual Report and Accounts 2021-22.
 • Consolidated financial statement of the Eurosystem as at 10 June 2022. 14 June 2022. In the week ending 10 June 2022 the net position of the Eurosystem in…
 • UPDATE TO SHAREHOLDERS ON STATUS OF FINANCIAL STATEMENT FILINGS. June 7, 2022 ·2 min read. In this article: MIMNF. TORONTO, June 7, 2022 /CNW/ – Mimi’s Rock…
 • As a ready reference for real estate industry professionals utilizing title insurance, below is a comparison and limited analysis of certain…
 • Consolidated financial statement of the Eurosystem as at 27 May 2022 ; Covered bond purchase programme 1. EUR 0.0 billion. – ; Securities Markets…
 • Bank of Greece : FINANCIAL STATEMENT – MAY 2022 … Bank of Greece published this content on 17 June 2022 and is solely responsible for the…
 • Centaurus Provides Second Update on 2021 Annual Financial Statement Filings. Newsfile Corp. May 31, 2022 ·3 min read. In this article:.
 • Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp được hiểu giống như một bộ sơ yếu lý lịch về doanh nghiệp giúp nắm được những thông tin cơ bản nhất…
 • … thanh toán tạm ứng, kết chuyển khóa sổ, lập sổ sách, báo cáo tài chính; hướng dẫn sử dụng phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính công đoàn.
 • Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (Mã chứng khoán: OCH) mới đây đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
 • (ĐTCK) CTCP Nông dược H.A.I (mã HAI – sàn HOSE) giải thích lý do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Nông dược H.A.I (HAI)…
 • Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) đang xin ý kiến cổ đông đưa các khoản nợ xấu 2.553 tỷ đồng ra khỏi báo cáo tài chính năm 2021 để theo dõi…