Ledger là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Ledger là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Ledger là gì

Ledger khi dịch từ Tiếng Anh ra tiếng Việt có nghĩa là sổ cái. Sổ cái là một cuốn sổ chứa các tài khoản trong đó thông tin đã phân loại và tóm tắt từ các tạp chí được đăng dưới dạng ghi nợ và ghi có. Nó cũng được gọi là cuốn sách thứ hai của mục nhập. Sổ cái chứa các thông tin cần thiết để lập báo cáo tài chính. Nó bao gồm các tài khoản về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí. Danh sách tài khoản đầy đủ này được gọi là biểu đồ tài khoản. Sổ cái đại diện cho mọi tài khoản đang hoạt động trong danh sách.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Ledger được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Ledger được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Lượng cầu là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Ý nghĩa mục đích của Ledger(Sổ cái) là một cuốn sổ chứa các tài khoản trong đó thông tin đã phân loại và tóm tắt từ các tạp chí được đăng dưới dạng ghi nợ và ghi có. Sổ cái chứa các thông tin cần thiết để lập báo cáo tài chính và nó đại diện cho mọi tài khoản đang hoạt động trong danh sách.

>> Nhà cung cấp là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví vụ về Ledger trong đời sống, công việc hàng ngày

 • Crypto hardware and security firm Ledger is launching an NFT marketplace and Web3 services platform for enterprises, the company announced…
 • >> Stock market là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Ledger Investing will use the funds to accelerate revenue growth across its insurance-linked security (ILS) brokerage and asset management…
 • Ledger Investing addresses the biggest challenges that have historically hampered innovation in the insurance and capital markets: Institutional…
 • >> Game on là gì (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)
 • DARPA study challenges assumptions about distributed ledger (and Bitcoin) security. Blockchain not as decentralised as many assume, finds…
 • Limestone Ledger for 06/22/22 · TODAY · THURSDAY · SATURDAY · UPCOMING · ONGOING · CEMETERY CLEANUP · BLOOD DONATIONS.
 • Ledger’s claim to fame is its USB-like device that confirms crypto transactions, allowing users to keep physical control of their private…
 • YOURSAY | Ledger-gate – who’s to bell the cat if not MACC? Yoursay. Published: Jun 20, 2022 4:57 PM. ⋅. Updated: Jun 21, 2022 1:57 AM.
 • JP Morgan, SBI debate how to make DeFi safer. 26 seconds ago. by Ledger Insights. defi decentralized finance blockchain. In a session at the Point Zero…
 • Nick Wooten is the Accountability/Investigative reporter for the Ledger-Enquirer where he is responsible for covering several topics, including…
 • Ledger associate publisher Abbie Sossamon took a copy of The Gaffney Ledger with her on a recent trip to London, England.
 • Blockchain có thể giúp giảm số tiền này bằng cách cung cấp sổ cái chống giả mạo cho các giao dịch, ngăn chặn vi phạm bản quyền.
 • Nền tảng này nhằm tạo ra một giải pháp tích hợp sử dụng công nghệ sổ cái phân tán”, một tuyên bố do Rostec đưa ra.
 • Tại sự kiện, bà Gwyneth Nurse, người đứng đầu bộ phận các dịch vụ tài chính của Bộ Tài chính Anh cho biết việc sử dụng công nghệ sổ cái phân…
 • Sổ cái được quản lý tập trung dạng này được chấp nhận rộng rãi, bởi đây là cách tốt nhất để duy trì sự tin tưởng trong cộng đồng. Dù là người…