4 Cách đầu tư kiếm lời từ Bất động sản chính

4 Cách đầu tư kiếm lời từ Bất động sản chính

Giám đốc Công ty Tính Thành – ông Đoàn Quốc Duyệt chỉ ra 4 nhóm các nhà đầu tư chủ yếu từ 2016-2018 1. Nhà đầu tư lướt sóng Những nhà đầu tư này nhìn thấy những khu đất có hạ tầng đẹp, hay bản...

Ý tưởng lập nghiệp với Dép Cao Su

Ý tưởng lập nghiệp với Dép Cao Su

Anh Nguyễn Tiến Cường quyết định bán cổ phần công ty phần mềm đang phát triển để học nghề làm dép lốp của bố vợ. Bố vợ anh Cường là nghệ nhân Phạm Quang Xuân, người phục chế đôi dép của bác Hồ trong Bảo...

Copyright © BYTUONG

Fastest Theme by WPVKP