Cách gọi FaceTime bằng iCloud ( Gọi FaceTime có cần mạng không ) - BYTUONG

Cách gọi FaceTime bằng iCloud ( Gọi FaceTime có cần mạng không )

Cách gọi FaceTime bằng iCloud ( Gọi FaceTime có cần mạng không )
Cách gọi FaceTime bằng iCloud ( Gọi FaceTime có cần mạng không )
Cách gọi FaceTime bằng iCloud ( Gọi FaceTime có cần mạng không )

Vì vậy, bạn đang sử dụng FaceTime lần đầu tiên trên iPad của mình. Chà, sau khi bạn nhấn vào biểu tượng của ứng dụng từ Màn hình chính, bạn bắt buộc phải đăng nhập vào FaceTime bằng ID Apple của mình, đó có thể là tài khoản iTunes Store, ID iCloud, tài khoản MobileMe hoặc một tài khoản Apple khác.

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy nhấn vào Tạo tài khoản mới để thiết lập một tài khoản trong FaceTime. Bạn cũng phải cung cấp địa chỉ e-mail mà người gọi sử dụng để gọi cho bạn từ iPad, Mac, iPhone hoặc iPod touch hỗ trợ FaceTime của riêng họ.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng một địa chỉ e-mail cụ thể cho FaceTime, Apple sẽ gửi e-mail đến địa chỉ đó để xác minh tài khoản. Nhấp (hoặc nhấn) Xác minh ngay và nhập ID Apple và mật khẩu của bạn để hoàn tất thiết lập FaceTime. Nếu địa chỉ e-mail nằm trong Mail trên iPad, thì bạn đã sẵn sàng.

Nếu bạn có nhiều địa chỉ e-mail, người gọi có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ nào trong số đó cho FaceTime. Để thêm địa chỉ e-mail sau khi thiết lập ban đầu, chạm vào Cài đặt → FaceTime → Thêm Email khác. Trên thực tế, việc phân bổ các địa chỉ e-mail riêng biệt cho FaceTime thường là một ý tưởng hay, giả sử bạn có nhiều sản phẩm của Apple có thể tận dụng. Theo cách đó, một cuộc gọi cho bạn khi bạn đang sử dụng máy Mac chẳng hạn, sẽ không đổ chuông trên iPad.

Bạn có thể bật hoặc tắt FaceTime trong Cài đặt, nhưng nếu không tắt, bạn không phải đăng nhập lại khi khởi chạy ứng dụng.

Bạn có thể sử dụng FaceTime qua Wi-Fi1 hoặc qua mạng di động trên các thiết bị iOS hoặc iPadOS được hỗ trợ. 2 FaceTime không khả dụng hoặc có thể không xuất hiện trên các thiết bị được mua ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Group FaceTime và FaceTime Audio không khả dụng ở Trung Quốc đại lục trên iPhone và iPad có mạng di động.

Thực hiện cuộc gọi FaceTime
Để thực hiện cuộc gọi FaceTime, bạn cần số điện thoại hoặc địa chỉ email đã đăng ký của người đó. Có một số cách để thực hiện cuộc gọi FaceTime:

Một chiếc iPhone hiển thị ứng dụng Điện thoại trong cuộc gọi với Jane Appleseed. Nút FaceTime nằm trong hàng biểu tượng thứ hai ở giữa màn hình.

Trong ứng dụng FaceTime, nhấn FaceTime mới và nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email của người đó. Nhấn vào số hoặc địa chỉ, sau đó nhấn vào nút Âm thanh hoặc FaceTime.
Nếu bạn đã lưu số điện thoại hoặc địa chỉ email của người đó trong Danh bạ của mình, 3 bạn có thể bắt đầu nhập tên của họ và nhấn vào tên khi nó xuất hiện. Sau đó nhấn vào nút Âm thanh hoặc FaceTime.
Bạn cũng có thể bắt đầu cuộc gọi video FaceTime từ iPhone của mình trong khi gọi điện thoại. Nhấn vào biểu tượng FaceTime trong ứng dụng Điện thoại để chuyển sang FaceTime.
Tìm hiểu cách tạo và sử dụng Memoji trong các cuộc gọi điện video FaceTime của bạn.

Trả lời cuộc gọi thoại FaceTime với cuộc gọi chờ
Khi một cuộc gọi khác đến — một cuộc gọi điện thoại hoặc một cuộc gọi thoại FaceTime khác — bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau:

Một iPhone hiển thị cuộc gọi đến trong cuộc gọi đang diễn ra. Các nút Kết thúc & Chấp nhận, Từ chối và Giữ & Chấp nhận nằm ở cuối màn hình.

Kết thúc & Chấp nhận: Kết thúc cuộc gọi hiện tại và chấp nhận cuộc gọi đến.
Giữ & Chấp nhận: Chấp nhận cuộc gọi đến và giữ cuộc gọi hiện tại.
Từ chối: Từ chối cuộc gọi đến.

Share via