Home » Tìm hiểu thông tin cụ thể về CH2OHCH2OH (Etylen glycol), tính chất và ứng dụng của Etylen glycol

Tìm hiểu thông tin cụ thể về CH2OHCH2OH (Etylen glycol), tính chất và ứng dụng của Etylen glycol

Ethylene glycol (tên IUPAC: ethane-1,2-diol), còn được gọi là glycol, bản chất nước. Công thức hóa học là HOCH2 – CH2OH. Thuộc loại glycol đơn giản nhất. Ethylene glycol là chất lỏng không màu, không mùi, có vị ngọt, có thể pha với nước theo bất kỳ tỷ lệ nào. Được sử dụng làm nguyên liệu cho dung môi, chất chống đông và PETE. Ethylene glycol là một trong những nguyên liệu thô cơ bản của ngành công nghiệp sợi hóa học.

Ethylene glycol là chất độc đối với động vật. Liều gây chết người ước tính là 1,6 g / kg. Tuy nhiên, 30 ml người lớn tiêu thụ có thể gây tử vong.
Etylen glycol có thể được sản xuất từ ​​etylen thông qua phản ứng trung gian etylen oxit. Công thức phản ứng hóa học của phản ứng giữa etylen oxit và nước để tạo ra etylen glicol như sau:
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

C2H4O + H2O → HO – CH2CH2 – OH

Phản ứng này có thể được tăng tốc nhờ xúc tác của axit hoặc bazơ, hoặc tăng nhiệt độ trong điều kiện pH trung tính cũng có thể đẩy nhanh phản ứng. Sản lượng cao nhất của etylen glicol xảy ra ở pH có tính axit hoặc trung tính và lượng nước dư thừa lớn.

Trong các điều kiện này, hiệu suất của etylen glicol có thể đạt 90%. Các sản phẩm phụ chính là diethylene glycol, triethylene glycol và tetraethylene glycol là những chất đồng phân của ethylene glycol. Khoảng 6,7 tỷ kg được sản xuất hàng năm. Một cách chọn lọc hơn là sử dụng quy trình OMEGA. Công thức của phản ứng là:

C2H4O + CO2 → C3H4O3
C3H4O3 + H2O → HOC2H4OH + CO2

Etylen glycol trong môi trường sống chủ yếu đến từ chất khử ẩm dùng để khử mùi ở sân bay, chất chống đông của hệ thống làm mát xe (nước két nước, bản chất két nước, hiện nay một số còn sử dụng 1,2-propanediol không độc hại) hoặc các sản phẩm có chứa Ethylene glycol khác.

Do trọng lượng phân tử thấp và bản chất hoạt động, nó có thể phản ứng với este hóa, etilen hóa, rượu hóa, oxy hóa, acetal hóa và khử nước. Tương tự như etanol, nó chủ yếu có thể phản ứng với axit vô cơ hoặc hữu cơ để tạo thành este, nói chung chỉ có một nhóm hydroxyl phản ứng trước. Bằng cách tăng nhiệt độ và tăng lượng axit, cả hai nhóm hydroxyl đều có thể tạo thành este.

Nếu nó phản ứng với axit nitric trộn với axit sunfuric, dinitrat được tạo thành. Axit clorua hoặc anhiđrit axit dễ tạo hai nhóm hiđroxyl tạo thành este. Ethylene glycol được làm nóng dưới tác dụng của chất xúc tác (mangan đioxit, nhôm oxit, kẽm oxit hoặc axit sulfuric) để làm mất nước trong hoặc giữa các phân tử.

Ethylene glycol có thể phản ứng với kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ để tạo thành alkoxit. Thông thường, kim loại được hòa tan trong glycol, và chỉ thu được monoalkoxit; nếu alkoxit này (chẳng hạn như monosodium ethylene glycol) được đun nóng đến 180-200 ° C trong dòng hydro, thì dinatri ethylene glycol và ethylene glycol có thể được tạo thành.

Ngoài ra, đun nóng etylen glycol và 2mol natri metoxit với nhau thu được etylen glycol đinatri. Ethylene glycol dinatri phản ứng với ankan halogen hóa để tạo ra ethylene glycol monoether hoặc chất ăn kiêng.

Dinatri etylen glycol phản ứng với 1,2-dibromoetan để tạo thành dioxan. Ngoài ra, etylen glycol cũng dễ bị oxi hóa, tùy thuộc vào chất oxi hóa được sử dụng hoặc điều kiện phản ứng, có thể tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau, chẳng hạn như glycolaldehyde HOCH2CHO, glyoxal OHCCHO, axit glycolic HOCH2COOH, axit oxalic HOOCCOOH, cacbon đioxit và nước.