Home » Ý tưởng hiểu rõ bản chất Khởi sự kinh doanh là gì?

Ý tưởng hiểu rõ bản chất Khởi sự kinh doanh là gì?

Starting a business – khởi sự kinh doanh chính là việc bắt đầu xây dựng một công việc kinh doanh mới. Vậy bản chất của nó là gì, có những loại mô hình nào?

Khởi sự kinh doanh là gì?
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Tìm hiểu thêm

Người ta còn gọi khái niệm này là khởi nghiệp. Khởi sự kinh doanh có thể hiểu là bắt đầu tạo lập kế hoạch kinh doanh mới. Xét về góc độ lựa chọn nghề nghiệp thì đây là việc cá nhân lựa chọn đi làm thuê hoặc tự làm chủ. Khởi sự kinh doanh chính là tự mở doanh nghiệp và tự mình làm chủ.

Nhìn từ góc độ khác thì đó là việc cá nhân tạo lập doanh nghiệp mới để làm giàu. Chấp nhận mọi rủi ro, đầu tư vốn để phát triển kinh doanh.

Cho dù hiểu theo góc độ nào thì khởi sự kinh doanh đều là việc môt cá nhân bắt tay vào xây dựng công việc kinh doanh mới.

Khởi sự kinh doanh có những loại hình nào?

Dựa vào tiêu chí thực hiện người ta chia ra các loại hình khởi sự kinh doanh khác nhau:

  • Theo mục đích thì việc tạo lập doanh nghiệp nhằm tìm kiếm lợi nhuận là tiền bạc hoặc lợi nhuận xã hội
  • Theo nền tảng kiến thức khi khởi nghiệp: doanh nghiệp thiếu kiến thức nghề nghiệp, hoạt động vì kế sinh nhai. Một số khác dựa trên kiến thức có sẵn, tận dụng cơ hội để phát triển mô hình kinh doanh.

Có thể việc khởi sự kinh doanh khác nhau về mục đích, đặc điểm và phạm vị hoạt động. Thế nhưng muốn thành công cần vạch ra kế hoạch cụ thể. Làm việc với mục đích rõ ràng thì mới có cơ hội phát triển.

Trả lời