Viết tắt các chức danh trong công ty – Chức danh công ty (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Viết tắt các chức danh trong công ty là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Viết tắt các chức danh trong công ty là gì

Chúng ta đều biết rằng Chức danh công việc được sử dụng để mô tả trách nhiệm của một vị trí hoặc cấp độ của công việc, thậm chí nó có thể đại diện cho cả hai. Ví dụ Chức danh công việc như chủ tịch, quản lý, điều hành, v.v. được sử dụng cho các vị trí lớn trong một tập đoàn và là chức danh quản lý. Dưới đây là một số từ viết tắt doanh nghiệp thường được sử dụng cho các chức danh công việc.
CEO: Giám đốc điều hành
CMO: Trưởng phòng Marketing
EVP: Phó chủ tịch điều hành
SVP: Phó chủ tịch cao cấp
VP : Phó Tổng Thống
MD : Giám đốc điều hành
PA : Trợ lý riêng
QC: Giám đốc kiểm soát chất lượng
COO: Giám đốc Tuân thủ
SME: Chuyên gia về vấn đề
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Viết tắt các chức danh trong công ty được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Viết tắt các chức danh trong công ty được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Các chức vụ trong công ty sản xuất là gì – Công ty sản xuất (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Viết tắt các chức danh trong công ty trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Viết tắt các chức danh trong công ty là những thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay, nhất là đối với các công ty nước ngoài để mô tả trách nhiệm của một vị trí hoặc cấp độ của công việc, thậm chí nó có thể đại diện cho cả hai.

>> Tính Hệ số tương quan của danh mục đầu tư như thế nào – Hệ số tương quan (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Viết tắt các chức danh trong công ty trong đời sống, công việc hàng ngày