Thuật toán là gì – Thành phần chính của thuật toán là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Thuật toán là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Thuật toán là gì

Thuật toán tiếng Anh là algorithm, một thủ tục được sử dụng để giải quyết một vấn đề hoặc thực hiện một phép tính. Các thuật toán hoạt động như một danh sách chính xác các hướng dẫn thực hiện các hành động cụ thể từng bước trong các quy trình dựa trên phần cứng hoặc phần mềm. Các thuật toán được sử dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực CNTT. Trong toán học và khoa học máy tính, một thuật toán thường đề cập đến một thủ tục nhỏ để giải quyết một vấn đề lặp lại. Các thuật toán cũng được sử dụng như các đặc tả để thực hiện xử lý dữ liệu và đóng một vai trò quan trọng trong các hệ thống tự động. Một thuật toán có thể được sử dụng để sắp xếp các tập hợp số hoặc cho các nhiệm vụ phức tạp hơn, như đề xuất nội dung của người dùng trên phương tiện truyền thông xã hội. Các thuật toán thường bắt đầu với đầu vào ban đầu và các hướng dẫn mô tả một phép tính cụ thể. Khi tính toán được thực hiện, quá trình tạo ra một đầu ra.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Thuật toán được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm