Cross selling là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Cross selling là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Cross selling là gì

Cross selling dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Bán chéo, là bán các sản phẩm có liên quan hoặc bổ sung cho khách hàng. Bán chéo là một trong những phương pháp tiếp thị hiệu quả nhất. Trong ngành dịch vụ tài chính, các ví dụ về bán chéo bao gồm bán các loại đầu tư hoặc sản phẩm khác nhau cho các nhà đầu tư hoặc dịch vụ khai thuế cho các khách hàng lập kế hoạch nghỉ hưu. Ví dụ: nếu một khách hàng của ngân hàng có thế chấp, nhóm bán hàng của họ có thể cố gắng bán chéo cho khách hàng đó một hạn mức tín dụng cá nhân hoặc một sản phẩm tiết kiệm như đĩa CD.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Cross selling được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Cross selling được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Công thức tính phương sai là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Ý nghĩa mục đích của Cross selling là một trong những phương pháp tiếp thị hiệu quả nhất bởi nó khiến khách hàng chi tiêu nhiều hơn bằng cách mua một sản phẩm có liên quan đến những gì đã được mua. Kỹ thuật bán hàng này giúp kiếm nhiều tiền hơn cho công ty đồng thời tạo ra sự hài lòng cho các khách hàng.

>> Otp real là gì (tìm hiểu các thông tin vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví vụ về Cross selling trong đời sống, công việc hàng ngày

 • The secret to cross-selling is knowing what the customer wants before they know themselves. How? By using their financial data. Home equity…
 • >> Fiscal year là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Banks and credit unions avoid calling it ‘cross-selling’ now (the Wells Fargo effect), but marketing additional products to existing…
 • Mentions of cross-selling opportunities have been markedly higher on corporate earnings calls and in company presentations and regulatory…
 • >> Semiconductor là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • 5. Średni miesięczny koszt jednego dowozu i łączny miesięczny koszt wszystkich dowozów. I teraz już wiesz dlaczego dla nas Cross-selling i up-…
 • MUMBAI : Non-bank financiers Shriram City Union Finance and Shriram Transport Finance is set to extend the pilot on cross-selling products…
 • Make thought-leadership marketing and business development content a catalyst for your law firm’s cross-selling efforts.
 • Tata Neu: Why the cross-selling idea may not sell · Tatas, in the past, have benchmarked practices for others to follow, creating brand equity…
 • Chakravarti said the group ran a pilot project, focusing on cross-selling different products of STFC and SCUF in 50 branches initially.
 • No e-commerce, cross selling significa estimular o consumidor a comprar mais de um produto ou serviço no site. Mas não é qualquer item. É…
 • Il cross selling, o vendita aggiuntiva, è una tecnica di marketing che si basa sul vendere a un cliente già eistente un prodotto compatibile con…
 • … củaYuanta Việt Nam với vị thế là một ngân hàng bán lẻ “thực thụ” ACB có lợi thế vượt trội trong việc bán chéo bảo hiểm bancassurance.
 • Các ngân hàng đang đẩy mạnh hoạt động bán chéo bảo hiểm, để thúc đẩy nguồn thu dịch vụ trong dài hạn. Vào cuối tháng 1/2022, VietinBank và…
 • Hoạt động bán chéo bảo hiểm qua ngân hàng rất phổ biến trên thị trường tài chính toàn cầu, và tại Việt Nam cũng được kỳ vọng là hình thức…
 • … đánh giá hạng thành viên và chương trình khách hàng thân thiết; remarketing/ bán chéo cho từng phân khúc khách hàng theo kịch bản phong…