Achievement test là gì – Proficiency test là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Achievement test là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Achievement test là gì

Achievement test dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Bài kiểm tra thành tích là bài kiểm tra kỹ năng hoặc kiến ​​thức đã phát triển. Loại bài kiểm tra thành tích phổ biến nhất là bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa được phát triển để đo lường các kỹ năng và kiến ​​thức đã học ở một cấp lớp nhất định, thường là thông qua hướng dẫn có kế hoạch, chẳng hạn như đào tạo hoặc hướng dẫn trên lớp. Các bài kiểm tra thành tích thường tương phản với các bài kiểm tra đánh giá năng khiếu, một đặc điểm nhận thức chung và ổn định hơn. Điểm kiểm tra thành tích thường được sử dụng trong hệ thống giáo dục để xác định mức độ giảng dạy mà học sinh được chuẩn bị.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Achievement test được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Achievement test được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Aptitude Test là gì – Logical Reasoning test là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Achievement test trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Achievement test – Bài kiểm tra thành tích là bài kiểm tra kỹ năng hoặc kiến ​​thức đã phát triển. Loại bài kiểm tra thành tích phổ biến nhất là bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa được phát triển để đo lường các kỹ năng và kiến ​​thức đã học ở một cấp lớp nhất định, thường là thông qua hướng dẫn có kế hoạch, chẳng hạn như đào tạo hoặc hướng dẫn trên lớp.

>> Diagnostics là gì – Diagnostics iPhone là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Achievement test trong đời sống, công việc hàng ngày

 • The latest achievement test for elementary school sixth-graders and junior high school third-graders was conducted in April, covering some 1.91…
 • >> Firewire là gì – Tốc độ truyền của cổng IEEE 1394b (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • The ministry conducted the survey in April along with the nationwide academic achievement test for elementary school sixth-graders and junior…
 • … using a nationally recognized standardized achievement test, and submit the results to the school district which received the letter of intent.
 • >> Biểu tượng My Computer nghĩa là gì – Content Pane là gì (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)
 • Idaho has a goal for over 61% of students to be proficient or advanced in math on the Idaho Standards Achievement Test in 2022,…
 • Sixth- through ninth-grade students qualify for the program based on achievement test scores and are selected by their respective schools to…
 • Bài test thành tích: kết quả bài kiểm tra thành tích có thể giúp nhà tuyển dụng đánh giá kỹ năng nhận thức, kiến thức, mức độ am hiểu của…
 • Giải tiền SEA Games 31 hồi giữa tháng 4 vừa qua cũng được xem là “bài kiểm tra” thành tích của các vận động viên.
 • Các bài kiểm tra thành tích nhóm, đánh giá các lĩnh vực học tập, đôi khi bao gồm cả thước đo nhận thức. Nhìn chung, các bài kiểm tra nhóm…
 • He was never asked to do an English proficiency test but he said it’s a frustrating requirement for many students who have spent their whole…
 • Dullet said that vide letter November 16, 2017, he was asked to be present at Chandigarh Golf Club for taking the Golf Proficiency Test as…