Xi cà que nghĩa là gì? Nghĩa của từ (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Xi cà que nghĩa là gì? (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Xi cà que nghĩa là gì?

Xi cà que là một từ tiếng địa phương chỉ những người có dị tật ở chân và hay đi cà nhắc. Những người này còn được gọi là người què. Đây có thể coi là một khuyết tật. Khuyết tật là bất kỳ tình trạng nào gây khó khăn cho một người trong việc thực hiện các hoạt động nhất định hoặc tương tác một cách hiệu quả (về mặt xã hội hoặc thể chất) với thế giới xung quanh. Những tình trạng hoặc khiếm khuyết này có thể là nhận thức, phát triển, trí tuệ, tinh thần, thể chất, giác quan hoặc sự kết hợp của nhiều yếu tố. Những khiếm khuyết gây ra khuyết tật có thể có từ khi sinh ra hoặc mắc phải trong suốt cuộc đời của một người.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Xi cà que nghĩa là gì? được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Xi cà que nghĩa là gì? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Sống biết chia sẻ là gì? Chia sẻ (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Vai trò của sự sẻ chia trong cuộc sống? Chia sẻ trong cuộc sống (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Xi cà que nghĩa là gì? trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Xi cà que nghĩa là gì? Xi cà que là một từ tiếng địa phương chỉ những người có dị tật ở chân và hay đi cà nhắc. Những người này còn được gọi là người què. Đây có thể coi là một khuyết tật nó ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của họ.

>> Dẫn chứng nhanh về sự cảm thông? Cảm thông (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Xi cà que nghĩa là gì? trong đời sống, công việc hàng ngày