Quốc tịch germany tiếng Anh là gì? Quốc tịch Đức (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Chủ đề này chia sẻ nội dung về Quốc tịch germany tiếng Anh là gì? (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Quốc tịch germany tiếng Anh là gì?

Quốc tịch Đức tiếng Anh là German nationality. Để đủ điều kiện nhập quốc tịch, một người phải cư trú hợp pháp ở Đức ít nhất tám năm và có giấy phép cư trú thích hợp. Người nước ngoài hoàn thành chương trình hội nhập sẽ đủ điều kiện nhập quốc tịch sau bảy năm. Những người muốn trở thành công dân nhập tịch cũng phải tuyên bố trung thành với hiến pháp của chúng tôi và thông thạo tiếng Đức. Kiến thức về tiếng Đức là điều kiện tiên quyết cần thiết để hòa nhập vào xã hội của chúng ta. Các ứng cử viên xin nhập quốc tịch phải quen thuộc với hệ thống luật pháp, điều kiện xã hội và sinh hoạt của Cộng hòa Liên bang Đức (kiểm tra nhập tịch) để có thể tự nuôi sống bản thân mà không cần trợ cấp xã hội, trừ khi do hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của họ; họ cũng không thể phạm bất kỳ tội hình sự nghiêm trọng nào. Ngoài ra, họ phải từ bỏ quyền công dân trước đây của mình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hoặc đối với một số nhóm người nhất định, nhiều quốc tịch có thể được xem xét.
BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

—–hoặc—–

***

Nội dung về Quốc tịch germany tiếng Anh là gì? được chia sẻ từ Phương pháp tư duy ĐỀ HỌC (phương pháp tư duy đa chiều)

Tìm hiểu thêm

Nội dung về Quốc tịch germany tiếng Anh là gì? được tạo từ phương pháp tư tưởng ĐỀ HỌC- tư tưởng này do Nguyễn Lương phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng tới các kỹ năng và phương pháp giải quyết Vấn đề. Đề Học gồm 4 Kiến thức lớn: Mục đích ; Sự phù hợp; Sự phát triển; Đặt trong trường cảnh, hoàn cảnh.

>> Quốc tịch Nhật Bản tiếng Anh là gì? Quốc tịch Nhật Bản (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

>> Quốc tịch Singapore tiếng Anh là gì? Quốc tịch Singapore (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Mục đích và ý nghĩa của Quốc tịch germany tiếng Anh là gì? trong đời sống thực tiễn-thực tế là gì

Ý nghĩa mục đích của Quốc tịch germany tiếng Anh là gì? Quốc tịch Đức tiếng Anh là German nationality. Để đủ điều kiện nhập quốc tịch, một người phải cư trú hợp pháp ở Đức ít nhất tám năm và có giấy phép cư trú thích hợp. Người nước ngoài hoàn thành chương trình hội nhập sẽ đủ điều kiện nhập quốc tịch sau bảy năm. Những người muốn trở thành công dân nhập tịch cũng phải tuyên bố trung thành với hiến pháp và thông thạo tiếng Đức.

>> Quốc tịch của USA tiếng Anh là gì? Quốc tịch Mỹ (tìm hiểu các thông tin và vấn đề liên quan)

Những thông tin vấn đề liên quan và ví dụ về Quốc tịch germany tiếng Anh là gì? trong đời sống, công việc hàng ngày