Thông báo: ngưng duyệt Comment Pr nguồn hàng, trong khung bình luận

Để nâng cao chất lượng hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp Bytuong.com, “làm kinh doanh” thông báo tạm ngưng duyệt comment Pr nguồn hàng trong phần bình luận. Những comment với nội dung định hướng tích cực khác về kinh nghiệm kinh doanh không bị ảnh hưởng bởi thông báo này.

Trước đó , “làm kinh doanh” cho phép các Boss nguồn hàng được quảng bá thông tin hàng hóa trong phần comment của từng bài viết, nguồn hàng là những sản phẩm/dịch vụ cung cấp hỗ trợ Startup phát triển.

Để nâng cao chất lượng nguồn hàng, mang đến uy tín cho doanh nghiệp, giúp Startup có được nguồn hàng chất lượng, uy tín. Chúng tôi đã phát triển tính năng “Cộng đồng viết”.

Bạn có thể xem tính năng “Cộng đồng viết” tại địa chỉ sau:

>> https://bytuong.com/chia-se-ve-khoi-nghiep-quang-ba-nguon-hang

Với mỗi bài viết mới, sáng tạo hướng dẫn cộng đồng khởi nghiệp, mở cửa hàng kinh doanh, phát triển Marketing, bán hàng, Bạn có thể được quảng bá nguồn hàng của mình trong phần đầu của bài chia sẻ, các thông tin được phép quảng bá bao gồm:

  • Tên nguồn hàng ( thương hiệu Startup):
  • Số điện thoại:
  • Email liên hệ:

Nếu bạn không có nguồn hàng, hoặc tạm thời chưa kinh doanh, bạn cũng có thể chia sẻ quan điểm cá nhân về một mô hình kinh doanh bất kỳ. Chúng tôi giúp bạn quảng bá thương hiệu cá nhân tới nhiều người.

Nếu bạn đã có kinh nghiệm, tư duy, kiến thức về 1 ý tưởng mở cửa hàng kinh doanh bất kỳ. Bạn có thể viết 1 bài phân tích, chia sẻ quan điểm cá nhân về ý tưởng kinh doanh. Chúng tôi có bộ phân biên tập giúp bạn hoàn thiện bài viết hay hơn, đẹp hơn, ý nghĩa hơn với cộng đồng khởi nghiệp.

Mỗi người Việt Nam, giúp một người Việt Nam cùng khởi nghiệp, kinh tế nước nhà sẽ ngày càng thịnh vượng, đừng ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm của mình, khi bạn cho đi là bạn đang nhận.

Trả lời