Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra (tính trên dây dẫn và trên điện trở r-nhiệt lượng tỏa ra trong 2 phút với dòng điện 2A và điện trở thuần 100 Ω là bao nhiêu-nhiệt lượng là gì-đơn vị của nhiệt lượng là gì-ký hiệu của nhiệt lượng-năng lượng là gì-có mấy loại năng lượng)

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra Để tính nhiệt lượng toả ra trong một phản ứng hoá học, sử dụng công thức Q =...